L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha resolt la convocatòria d’ajuts per a la implementació de millores en les instal·lacions públiques de tractament mecànic i biològic de residus municipals. En el marc d’aquesta convocatòria s’han atorgat ajudes per valor de 7.041.596,12 € a una trentena de projectes d’arreu del territori.

Les ajudes van des de els poc més de 3.000 euros fins a imports de mig milió d'euros. El termini d'execució de les actuacions subvencionades serà de 24 mesos, comptadors a partir de la data de resolució d'atorgament.

Aquesta és la relació de tots els projectes subvencionats:

 

Ens sol·licitant

Projecte

Import subvencionat

 

Consell Comarcal de la Conca de Barberà

 

Adquisició d'un tromel de garbejat primari per retirar rebuig de la FORM a la planta de compostatge

 

377.447, 40

Consorci per a la gestió de residus urbans d'Osona

Millora de la maduració biològica del Centre de tractament de residus municipals d'Osona

500.000

Consorci per a la construcció i explotació de la quarta planta de tractament integral de residus municipals de l'AMB

 

Projecte de refredament dels aires de compostatge

499.881,02

Mancomunitat Penedès-Garraf

 

Sitges d’aeració en nau de maduració

499.852,68

Mancomunitat Penedès-Garraf

Gestió dels lixiviats

125.671, 49

Mancomunitat de recollida d'escombraries de l'Urgellet

Construcció de 6 sitges airejades per allargar el temps del procés

478.682,88

Mancomunitat de recollida d'escombraries de l'Urgellet

Sistema de control de ventilació i temperatura del procés

69.063,34

Consorci per a la gestió dels residus urbans de l'Urgell

Millora del control de la planta de compostatge de Tàrrega

28.083,60

Mancomunitat Penedès-Garraf

 

Sistema de reg

140.452,90

Consell Comarcal del Baix Camp

 

Construcció de trinxeres airejades a la nau de maduració a la planta de compostatge de Botarell

500.000

Mancomunitat Intermunicipal La Plana

 

Millora del control de la temperatura de la planta de compostatge

7.264,74

Consorci per al tractament de residus sòlids urbans del Maresme

Millora del balanç energètic del biogàs

221.030,70

Consorci per a la gestió de

residus del Vallès

Occidental

Instal·lació d'una barrejadora de

digest amb fracció vegetal a Can

Barba

398.695

COPATE

Millores C a la planta de compostatge de Mas de Barberans

63.349,53

Consorci per al tractament de residus sòlids urbans del Maresme

Millora de la línia de recuperació de materials. Pretractament

500.000

Consell Comarcal del Pallars Sobirà

Millora del sistema d'estabilització del compost mitjançant la post-maduració

108.158,95

Consell Comarcal del Pallars Sobirà

Millora del sistema de reg a la planta de compostatge de Sort

45.639,69

Consell Comarcal del Pallars Sobirà

Millora del balanç energètic de la planta de compostatge de Sort

54.282,64

Ajuntament de Lloret Mar

Actuacions per a la millora de resultats al CTRM

313.468,65

Consell Comarcal de La Garrotxa

 

Instal·lació de sondes de temperatura i pressió a la nau de maduració

15.113,19

Consell Comarcal de La Selva

 

Monitorització de la temperatura durant l’etapa de maduració

32.759,54

Consorci per a la gestió dels residus urbans de l'Urgell

Instal·lació d'un comptador de consum elèctric al refí i un sistema antialgues - Bassa de pluvials

3.826,97

Consorci del Bages per a la gestió de residus

Incorporació d'una trituradora per a la fracció vegetal a la planta de compostatge del Bages

410.000

Consorci per a la gestió de residus del Vallès Occidental

Renovació de la il·luminació interior i exterior de can Barba a lluminàries led

107.067,06

Àrea Metropolitana de Barcelona

Ampliació de la maduració de la planta de compostatge de Torrelles de Llobregat

281.452,56

Mancomunitat de recollida d'escombraries de l'Urgellet

Instal·lació d'un sistema de reg i instal·lació de plaques solar per autoconsum

151.568,01

Consorci del Bages per a la gestió de residus

Millora de la línia de refí de la planta de compostatge del Bages

500.000

Consell Comarcal de La Selva

Minimització de generació olors i adequació nou espai postmaduració

483.471,35

Comarcal del Solsonès

 

Projecte C-1. Millores del sistema de control de processos

88.730,74

Consell Comarcal del Solsonès

Projecte C-2. Millores d'accessibilitat i seguretat

36.581,49