El Govern ha aprovat atorgar una subvenció a l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera (Vallès Oriental) de 387.315 euros per fer front a les despeses d’arranjament dels danys provocats pel temporal Gloria dels dies 21 al 23 de gener de 2020.

 

Aquesta subvenció s’emmarca en les mesures acordades per l’Executiu per finançar les actuacions d’emergència realitzades pels ens locals i la inversió en la reposició d’infraestructures i serveis municipals a conseqüència de les pluges torrencials que van caure a finals d’octubre de 2019 i del temporal de finals de gener de 2020. Aquests ajuts compten amb un import global de 14 milions d’euros. 

 

Conveni de 37 milions d’euros 

 

El Govern va signar el passat 14 de desembre un conveni amb el Ministeri de Política Territorial i Funció Pública per destinar 37 milions d’euros més als ens locals perquè puguin pal·liar els efectes dels temporals Dana i Gloria. Aquest import permetrà cobrir amb un màxim del 50% les sol·licituds de les administracions locals, un cop es valorin i s’avaluïn.

 

Els ajuts es vehicularan a través de tres línies d’actuació. Una primera, dotada amb 11 milions d’euros, que es destinaran a pal·liar els efectes dels temporals en els sectors agrari i pesquer de les zones més afectades, entre les quals es troben el Delta de l’Ebre, la zona del Baix Ter, l’Horta de la llera de la Tordera i el Parc Agrari del Baix Llobregat. Una segona línia de 10 milions d’euros s’adreçarà als ens locals de Catalunya titulars del servei d'abastament d'aigua i als ens locals o agrupacions d'ens locals que presten el servei de subministrament per a la realització d'actuacions de rehabilitació o reposició de les instal·lacions d'abastament en alta. I, finalment, una línia de 14 milions d’euros per atendre els ajuts a les infraestructures i els equipaments de titularitat municipal que van quedar malmesos.  

 

L’acord rubricat aquest mes de desembre va ser possible després d’una sentència del Tribunal Constitucional que va reconèixer el paper de la Generalitat en aquesta matèria. És una xifra que s’afegeix als 35 milions que la Generalitat ha destinat amb la voluntat de donar suport a l’administració local en la restauració dels serveis bàsics afectats per aquests episodis climatològics.