El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya, en una primera resolució de concessió, ha concedit un total de 40 ajuts a comunitats de regants afectades pels aiguats d’octubre de 2019 i pel temporal Glòria de gener de 2020 per un import total de 3.619.234,35€, un cop finalitzat el termini establert per a sol·licitar l’ajut i el termini de presentació d’al·legacions de les sol·licituds.

En data de 21 d’abril de 2020, el DARP va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) l’Ordre que aprovava les bases reguladores dels esmentats ajuts. L’objecte de la convocatòria, que es va obrir el 28 d’abril, va ser l’establiment d’un ajut adreçat a les comunitats de regants que van reportar danys ocasionats pels aiguats esmentats amb la finalitat de restituir les infraestructures hidràuliques de regadiu malmeses, tant de les xarxes de distribució com de les xarxes de drenatge, per a garantir la seva continuïtat.

Les 40 comunitats de regants que han rebut ajut tenen la següent distribució territorial:

Demarcació

Comunitats de regants

Import total ajut

Lleida

7

1.404.929,12

Terres de l'Ebre

5

1.401.623,00

Tarragona

18

390.695,83

Girona

9

412.000,00

Barcelona

1

9.986,40


També ens podeu seguir a través de facebook.com/agricultura.cat i twitter.com/agriculturacat