FOTO NP 3 AJUTS PRTR
Dron utilitzat per l'IRTA en el reg de precisió. Foto: IRTA
{"name":"2024/06/10/13/25/8fd07914-a566-4c6a-a1a1-d7198fd7a3b3.JPG","author":"DACC","type":"0","location":"0","weight":"109439"}

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha aprovat ajuts a les línies del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) de la convocatòria 2023 corresponents a inversions en maquinària i equips per a l’agricultura de precisió i tecnologies 4.0 en el sector agrari, en sistemes de gestió de les dejeccions ramaderes, en eficiència energètica d’edificis i instal·lacions i en la valorització energètica de dejeccions ramaderes i biomassa agrícola a un total de 160 explotacions agràries catalanes. L'import atorgat és de gairebé 23 M€, xifra que representa un volum d’inversió de 50,83 M€.

Aquests ajuts formen part del Pla d'impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l'agricultura i la ramaderia (III), en el marc del PRTR, i estan finançats pel Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) i pels fons Next Generation.

Ajut a l’agricultura de precisió i tecnologies 4.0 en el sector agrari

Així, el volum més gran d’expedients aprovat correspon a una primera part dels ajuts per a fer inversions en maquinària i equips per a l’agricultura de precisió i tecnologies 4.0. en el sector agrari dins del PRTR de la convocatòria 2023 a 87 explotacions agràries catalanes per un import total de 12.208.952 euros que representa un volum d’inversió de 27 milions d’euros.

I actualment s’està valorant un nou grup d’expedients que completarà l’aprovació de les sol·licituds d’aquest ajut de la convocatòria 2023. Es treballa per a resoldre el màxim de sol·licituds redistribuint els alliberaments dels altres ajuts inclosos en el PRTR tant de la convocatòria 2022 com de la 2023.

L’objectiu d’aquests ajuts és millorar la sostenibilitat, la competitivitat, i la resiliència del sector agroalimentari des del punt de vista econòmic, mediambiental, i social. Es dona suport a inversions en maquinària i equips nous que milloren la gestió ramadera, redueixen l’ús de fitosanitaris i fertilitzants químics, controlen la traçabilitat i qualitat dels cultius, o que redueixen l’emissió de gasos hivernacle i la reducció de combustible.

Els beneficiaris dels ajuts són PIMES titulars d’explotacions agrícoles i ramaderes, agrupacions i associacions de productors reconegudes, i empreses PIMES que es dediquen a la prestació de serveis agraris.

Ajuts a inversions en sistemes de gestió de dejeccions ramaderes

D’altra banda, el Departament ha aprovat ajuts a 63 explotacions agràries catalanes per a fer inversions en sistemes de gestió de dejeccions ramaderes, per un import total d’ajut atorgat de 8.697.013 euros, que representa un volum d’inversió de 19,25 milions d’euros.

L’objectiu d’aquests ajuts a la posada en funcionament de nous sistemes de gestió de dejeccions ramaderes és afavorir la reducció d’emissions de gasos contaminants i d’efecte hivernacle, mitjançant actuacions relacionades amb l’adaptació o coberta de basses, i inversions per a la millora de la gestió i aprofitament de les dejeccions amb tractaments o valoritzacions.

Els beneficiaris dels ajuts són titulars d’explotacions agràries, agrupacions i associacions de productors reconegudes, i centres gestors de dejeccions.

Ajuts a inversions en eficiència energètica i energies renovables

Finalment, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural també ha aprovat ajuts a 10 explotacions agràries catalanes per a fer inversions en eficiència energètica d’edificis i instal·lacions, i en la valorització energètica de dejeccions i biomassa agrícola. L’import total d’ajut atorgat en aquesta resolució ascendeix a 1.979.910,90 euros, el que representa un volum d’inversió de 4,58 milions d’euros.

L’objectiu d’aquests ajuts a les inversions en eficiència energètica i energies renovables (biogàs i biomassa agrícola) és incrementar l’eficiència energètica de les instal·lacions, edificis i naus auxiliars de les explotacions, fomentar l’economia circular a través de la valorització energètica de les dejeccions per a obtenir biogàs per a autoconsum, i la gestió, provisió, i condicionament de biomassa d’origen agrícola per a reduir el consum d’energies fòssils en explotacions agràries.

Dins de les inversions aprovades destaquen dues plantes de biogàs, la instal·lació de calderes de biomassa, i maquinària per a la gestió de la biomassa agrícola.

Els beneficiaris dels ajuts són titulars d’explotacions agràries, agrupacions i associacions de productors reconegudes.

LOGOS NP AJUTS PRTR{"name":"2024/06/10/13/04/72415505-3696-4312-9a22-c52160534602.png","author":"DACC","type":"0","location":"0","weight":81140}