1. El document comprèn el període 2024-2026 i garanteix el funcionament i la competitivitat del centre
  2. L’acord preveu l’aportació de 54 milions d’euros per al desenvolupament d’infraestructures de recerca en energies renovables, com les plataformes PRIMA i PLEMCAT
  3. El Govern referma així el seu compromís amb la transició energètica i reforça el paper que tindrà la recerca en el nou model energètic del país


El Consell Executiu ha aprovat el contracte programa entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya i la Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC), i ha autoritzat els consellers en funcions d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, David Mascort i Subiranas, i de Recerca i Universitats, Joaquim Nadal i Farreras, a signar-lo.

El contracte programa dota l’IREC dels recursos necessaris per complir la seva tasca, la investigació en tecnologies d’energies renovables, d’estalvi i eficiència energètica i de descarbonització, que està directament relacionada amb la transició cap a un model energètic més net, sostenible, just i participatiu que viu Catalunya.

Aquest nou contracte programa defineix els objectius estratègics i els objectius específics a complir per part de l’IREC, i els indicadors per mesurar-ne la realització. Per tal d’assolir-los, es preveu una aportació del Govern de 9,59 milions d’euros per al conjunt del període 2024-2026, que contribuirà a estabilitzar i garantir el finançament per als programes que l’entitat té en marxa a curt i mitjà termini.

D’aquesta manera, l’entitat consolidarà la seva capacitat per obtenir recursos econòmics competitius i de prestació de serveis per al desenvolupament de la pròpia activitat de recerca i desenvolupament tecnològic.

Paral·lelament, el contracte programa també preveu aportacions per al finançament d’aquelles infraestructures de recerca que està promovent l’IREC:

  1. 7,33 milions d’euros per a la Plataforma d'Integració d'energies renovables i emmagatzematge (PRIMA), que és un projecte alineat amb els models de transició energètica i focalitzat en la integració d’energies renovables en l’edificació i les xarxes energètiques, la gestió intel·ligent de l’energia i la flexibilitat energètica i gestió de la demanda, incloent-hi l’emmagatzematge d’energia o la mobilitat elèctrica.
  2. 46,4 milions d’euros per cofinançar la Plataforma d’R+D+I en Energies Marines de Catalunya (PLEMCAT), al Golf de Roses.

L’IREC investiga les tecnologies necessàries per a un nou model energètic

L’IREC és una Fundació sense ànim de lucre centrada en la recerca i el desenvolupament tecnològic en l’àmbit de l’energia i de la seva producció, transformació, transport, distribució i ús, amb especial atenció a les tecnologies que permetin la transició cap a un nou model energètic.

Així, el centre té encomanades funcions per endegar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació en el camp de l’energia, necessàries per a la transició energètica de Catalunya, i també contribueix al desenvolupament de polítiques per millorar la competitivitat del sector industrial del país.

L’aprovació i signatura d’aquest contracte programa segueix el full de ruta marcat per la Prospectiva Energètica de Catalunya 2050 (PROENCAT 2050), el document que orienta el procés de transició energètica que viu Catalunya per tal d’assolir un model energètic descarbonitzat.

En aquest sentit, la PROENCAT 2050 identifica l’R+D+I com un dels eixos estratègics que cal desenvolupar al màxim nivell per tal que el sistema energètic català contribueixi a assolir l’objectiu de la neutralitat climàtica l’any 2050.