1. Les obres començaran el segon semestre de l’any que ve i la instal·lació es posarà en marxa el 2029
  2. És una infraestructura estratègica que permetrà resoldre en bona part la gestió de la fracció orgànica i de la fracció resta a la comarca del Gironès i a part del seu entorn


El Govern ha acordat aprovar una despesa de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, per atorgar una subvenció directa de 54.940.887 euros a l’Ajuntament de Girona per construir el nou Centre de Tractament de Residus municipals (CTR) del Gironès, ubicat al complex de Campdorà.

Amb aquest import, l’ARC finançarà el 100% del cost de les obres, que està previst que comencin el segon semestre de 2025 i que acabin abans de l’any 2028. La posada en funcionament de la instal·lació ha de ser l’any 2029.

El nou CTR del Gironès és una infraestructura estratègica per a la gestió de residus municipals al conjunt de la demarcació de Girona. La seva posada en funcionament ha de permetre resoldre en bona part la problemàtica existent relacionada amb la gestió de la fracció orgànica i de la fracció resta a la comarca del Gironès i a part del seu entorn.

Actualment, la comarca no disposa de cap instal·lació pròpia per efectuar el tractament previ de la fracció resta ni per a la gestió del rebuig i tampoc existeix una instal·lació per dur a terme el tractament biològic de la fracció orgànica. El que es fa és transferir els residus a altres instal·lacions més llunyanes per gestionar-los. Fins i tot, en el cas de la fracció resta, s’està destinant a instal·lacions ubicades a més de 100 quilòmetres de distància.

Aquesta situació no es pot sostenir a llarg termini, donat que s’estan aprofitant algunes capacitats disponibles de les instal·lacions receptores només de forma temporal, però tampoc es pot sostenir per l’impacte econòmic i ambiental que suporten els municipis afectats per la manca d’infraestructures al seu territori.

La futura instal·lació ha de permetre també donar servei a la gestió de la fracció resta i de la fracció orgànica de, principalment, bona part dels municipis del Baix Empordà afectats pel tancament del dipòsit controlat de Solius el febrer de l’any passat, i per l’aturada de l’activitat de la seva planta de compostatge l’1 d’octubre de 2023.

El nou centre incrementarà el reciclatge

La capacitat de tractament del CTR del Gironès serà de 15.000 tones anuals de fracció orgànica i de 50.000 tones anuals de fracció resta. El tractament de resta permetrà reduir la quantitat de residus que han de ser gestionats en el procés posterior de valorització energètica i millorar-ne l’eficiència. També incrementarà el reciclatge mitjançant la recuperació de materials valoritzables, amb especial focus a la reducció del contingut de plàstics en el rebuig.

D’altra banda, el tractament de la fracció orgànica recollida selectivament farà augmentar el reciclatge amb la producció de compost i fertilitzant digerit. També servirà per obtenir biogàs per a diferents aplicacions energètiques, contribuint a l’increment de producció i ús d’energies renovables.

Addicionalment, es preveu un conjunt d’actuacions complementàries al projecte per assegurar la integració de les noves instal·lacions en el conjunt dels serveis existents en el Complex de Campdorà, incloent-hi també altres aspectes de millora i integració amb l’entorn. Concretament, es milloraran els accessos al Pla de Campdorà, entre els quals el pont que permet travessar la via del tren.

La normativa de la Unió Europea estableix que la fracció resta, el rebuig, ha de rebre un tractament previ abans de ser destinada a dipòsit controlat o incineració. L’any 2022, a Catalunya es va tractar prèviament el 71,1 % de la fracció resta generada, un 4% més respecte de l’any anterior.

Aquest increment respon a l’entrada en funcionament de noves plantes de tractament mecànic-biològic finançades per l’ARC, com la de Montoliu de Lleida, que dona servei a la comarca del Segrià i especialment a la fracció resta dels residus municipals de la ciutat de Lleida.