1. Arran de l'increment de reserves, entre abril i setembre es destinaran prop de 40 hm³ per al reg a la conca del Ter i prop de 10 hm³ a la del Llobregat
  2. Els volums establerts en la proposta són els valors màxims destinats des d'embassaments, considerant el pitjor escenari
  3. En cas que es donés la declaració d'emergència durant el semestre, els volums totals per als usuaris de reg al Ter i al Llobregat no es veurien reduïts

La comissió de desembassament extraordinària del sistema Ter Llobregat, que s'ha celebrat avui, ha aprovat per unanimitat la nova proposta de dotacions d'aigua per al reg agrícola, durant el període comprès entre els mesos d'abril i setembre d'enguany. En total, es preveu destinar durant aquest període prop de 50 hm3 per al reg agrícola, 39,92 dels quals es destinaran al reg del Baix Ter i els 9,33 restants a la conca del Llobregat.

En el cas del Ter, aquesta xifra suposa gairebé triplicar la proposta de cabals anunciada pel conseller Mascort el passat 30 d'abril, quan es va reunir amb les comunitats de regants del Baix Ter. Durant aquella trobada, es va plantejar una aportació de 12,67 hm³ a partir de l’anàlisi que es va fer de l’evolució de les reserves i la distribució dels volums desembassats amb l’objectiu de continuar garantint tots els usos. A més, en aquell moment es van abordar mesures addicionals que permetien garantir fins a 4,5 hm3 més als volums desembassats, per arribar 17 hm3 aproximadament.

Finalment, a la comissió de desembassament del sistema Ter-Llobregat celebrada a principis de maig i resolta per la direcció de l’ACA després d’haver escoltat totes les parts, es va decidir que les noves aportacions que permetien la sortida de l’estat d’emergència permetien ampliar el volum d’aigua desembassat fins als 27 hm3 per al reg del Baix Ter i 6,9 hm3 al Llobregat. Amb les precipitacions de les darreres setmanes, s'ha decidit incrementar en prop de 13 hm3 més la dotació al Baix Ter i 2,4 hm³ al Llobregat, per així poder garantir els cultius.

Els volums establerts en la proposta són els valors màxims destinats des d'embassaments, considerant el pitjor escenari. En cas que es donés la declaració d'emergència durant el semestre, els volums totals per als usuaris de reg al Ter i al Llobregat no es veurien reduïts.