1. El nombre total de cooperatives que hi han participat ha estat de 39, amb un volum mig recollit per cada empresa de 1.198 kilograms i un cost final de 125.300 euros

El servei de recollida gratuït de productes fitosanitaris caducats o cancel·lats, ha permès reciclar més de 46 tones de productes de les explotacions agrícoles en aproximadament 3 mesos. El projecte, que es va iniciar a mitjans de febrer ha estat un èxit tant pel que fa al participació de cooperatives com pel volum que han recollit, amb l’objectiu que aquests residus puguin rebre un reciclatge adequat.

En concret, el nombre total de cooperatives que hi han participat finalment ha estat de 39 i el volum mig recollit per cada empresa ha estat de 1.198 kilograms, amb un cost final de 125.300 euros. El servei ha funcionat amb un calendari, prèviament difós a través de les mateixes cooperatives, taules sectorials i mitjans de comunicació locals i de forma itinerant a través de les diferents cooperatives participants. Aquesta recollida ha permès donar cobertura a tot Catalunya, i on cada pagès o pagesa ha pogut reciclar fins a 250 kg per lliurament de productes fitosanitaris obsolets.

La iniciativa l’ha impulsat el Departament d’Acció Climàtica, mitjançant la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia i l’Agència de Residus de Catalunya, i amb el suport de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, amb l’objectiu de donar solució als agricultors en la gestió d’aquests productes que han quedat descatalogats i que la normativa vigent no permet emmagatzemar. Les cooperatives agràries també han mostrat el seu compromís amb la sostenibilitat i el medi rural aportant les seves instal·lacions i recursos, de forma gratuïta, per a la recollida dels envasos.

La gestió d’aquests productes és un dels objectius del desplegament del Pla d’acció per assolir l’ús sostenible de productes fitosanitaris a Catalunya. La gestió d’aquests productes com a residu a títol individual per part dels productors agrícoles té una certa complexitat associada al transport fins al gestor autoritzat i els costos pertinents. Amb aquest servei per tant, s’ha facilitat la gestió de forma totalment gratuïta, segura i garantin una gestió sostenible del residu, amb el doble objectiu de facilitar la tasca a l’agricultor i fer un tractament adequat del residu evitant que pugui acabar en el medi de manera descontrolada.

Imatge de la presentació del servei el mes de febrer.{"name":"2024/05/16/10/38/b017fe69-9559-47f1-9aa5-a0c630b19705.jpg","author":"DACC","type":"0","location":"0","weight":167454}


Un pla pilot iniciat el 2021

La tinença d’aquests productes fitosanitaris no està permesa des de l’entrada en vigor del Reial Decret 285/2021, de 20 d'abril, pel qual s'estableixen les condicions d'emmagatzematge, comercialització, importació o exportació, control oficial i autorització d'assajos amb productes fitosanitaris. El servei que ara s’ha desplegat arreu de Catalunya sorgeix a partir d’un pla pilot que es va iniciar el novembre de 2021 per realitzar la recollida d’aquests productes on hi van participar un total de 10 cooperatives amb l’objectiu d’oferir una solució viable als agricultors. A través d’aquest pla pilot es varen recollir més de 17 tones de productes fitosanitaris caducats.

Control permanent

Els productes fitosanitaris són eines molt útils per a controlar les plagues dels vegetals i les males herbes. La Unió Europea està realitzant una revisió permanent d’aquests productes per tal d’evitar que es comercialitzin i s’utilitzin aquells que comportin riscos indesitjables per a la salut de les persones o per al medi ambient.