La superfície agrària i els operadors creixen un 4 i un 6% respectivament respecte de l’any anterior

La superfície agrària ecològica útil arriba al 22,5% i s’apropa a l’objectiu del 25% marcat per Europa l’any 2030

El Departament d’Acció Climàtica ha aprovat el Pla d’acció per poder continuar impulsant el desenvolupament de les produccions i el consum dels productes ecològics a Catalunya en el període 2023-2027


DACC
La directora d’Agricultura i Ramaderia, Elisenda Guillaumes, i el president del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE), David Torrelles, amb els responsables de l’explotació de fruita ecològica Pomona Fruit, de Penelles (la Noguera)
{"name":"2024/05/15/12/21/26ccf421-7eaa-4894-badb-7182ef868d19.jpg","author":"DACC","type":"0","location":"0","weight":"358246"}

“Seguim sumant rècords històrics quant a la superfície de producció agrària ecològica i als operadors, que creixen un 4 i un 6% respectivament respecte de l’any anterior”. Ho ha afirmat la directora d’Agricultura i Ramaderia del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Elisenda Guillaumes, a la presentació de l’informe 2023 sobre la producció agrària ecològica de Catalunya, que ha tingut lloc en una explotació de fruita ecològica del municipi de Penelles, la Noguera.

La directora d’Agricultura també ha destacat que “a Catalunya arribem al 22,5% de la superfície agrària ecològica útil, xifra que ens apropa a la fita del 25% el 2030 que preveu l’estratègia De la granja a taula aprovada l’any 2021 en el marc del Pacte verd europeu; per tant, estem molt ben encaminats”. D’altra banda, “som líders a Europa pel que fa el sector secundari i terciari, que dona valor afegit a la nostra producció. El 27% dels elaboradors de productes ecològics a nivell de l’Estat són catalans, així com el 26% dels comercialitzadors i el 32% dels d’importadors”, ha afegit Guillaumes.

Per la seva banda, el president del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE), David Torrelles, que ha presentat el detall de les dades, ha destacat que “tot i les diferents crisis que estem vivint, de preus de les matèries primeres, de sequera, entre altres, el sector ecològic català demostra un any més que resisteix i continua creixent”. Torrelles també ha subratllat que “el CCPAE ha complert amb les seves obligacions de control establert per la normativa europea, amb un mínim d’una inspecció anual a tots els operadors, i supera el mínim del 5% de presa de mostres per analítica de substàncies no permeses en producció ecològica”.

Durant l’any 2023, els operadors ecològics s’han incrementat en un 6%, i ja són 5.333 els inscrits al CCPAE. A la darrera dècada, aquest nombre ha crescut un 115,91%.

En relació amb la superfície ecològica, es va arribar a les 283.591 hectàrees l’any 2023, el que representa un augment del 3,92% respecte de l’any anterior. La darrera dècada, la superfície inscrita al Consell ha augmentat un 152,29%.

Destaca la superfície del cultiu de la vinya, la majoritària en ecològic, que va créixer un 11,25% l’any 2023 i ja compta amb 32.353 ha.

Pel que fa a la ramaderia ecològica, l’any 2023 es va tancar amb 1.135 explotacions ramaderes inscrites al CCPAE, el que significa un augment del 3,56% respecte de l’any anterior. La darrera dècada, el sector ramader ecològic s’ha incrementat en un 70,16%.

El vaquí de carn és el subsector ramader ecològic majoritari a Catalunya, i l’any passat va créixer un 5,23%.

En l’àmbit de l’agroindústria ecològica transformadora, comercialitzadora, el 2023 va finalitzar amb un total de 2.886 activitats agroalimentàries ecològiques registrades al Consell, amb un creixement del 3,43%. La darrera dècada, aquesta indústria agroalimentària ha crescut un 222,75%.

Pel que fa a la facturació, la darrera dada disponible és de l’any 2022. El creixement va ser d’un +8,74% i va arribar als 1.294 milions d’euros. La darrera dècada, el volum de facturacions bio s’ha multiplicat per set.

En relació amb el destí de les vendes dels productes elaborats en ecològic, volem subratllar que el 41% es queda a Catalunya. Som de les poques comunitats autònomes que tenen un consum de productes ecològics més desenvolupats, i d’aquí aquesta dada.

D’altra banda, el 26% va a la resta d’Espanya. Un 17% té com a destí els altres països de la Unió Europea, el mercat comunitari. I finalment, un 16% té com a destí l’exportació a tercers països, que, tot i no ser el destí majoritari, l’exportació el 2023 hi ha crescut un 67,59%. El país al qual Catalunya exporta més aliments ecològics són els Estats Units, majoritàriament vins, caves i olis.

Recull complet d’estadístiques a l’apartat d’estadístiques del web www.ccpae.cat.

Línies d’actuació política per al sector ecològic

La directora d’Agricultura i Ramaderia ha destacat la importància de l’aprovació per part del Govern, el passat 9 d’abril, del Pla d’acció per al desenvolupament de la producció ecològica 2024-2027, per fomentar i atendre les necessitats i les prioritats dels agents de la producció agroalimentària ecològica. “L’objectiu és impulsar la producció agroalimentària ecològica a Catalunya des del conjunt de la cadena: des de la producció i l’aprofitament dels recursos del camp i del mar fins al consum per part de la ciutadania”, ha afirmat.

Entre les 132 accions que inclou el Pla, la directora ha destacat: els encàrrecs directes de recerca a l’IRTA, valorats en 322.000 €/any, la convocatòria d’ajuts per incentivar la recerca aplicada en producció agroalimentària ecològica, de 250.000 €/any, els ajuts de la Política agrària comuna (PAC) a la producció ecològica, que sumen un total del 96M€ per a tot el període (2023-2027) o l’increment dels ajuts a les associacions de defensa vegetal que assessorin productors ecològics, que rebran 200.000 €/any.

Aquestes actuacions es distribueixen en els tres eixos següents: estimular la demanda i garantir la confiança dels consumidors, estimular la conversió a la producció ecològica i consolidar totes les baules de la cadena de valor de la producció ecològica i, finalment, incrementar la contribució de la producció ecològica a la sostenibilitat del sistema alimentari i al medi ambient.

El disseny del Pla d’acció ha partit de les necessitats i les prioritats del sector de la producció agroalimentària ecològica i dona resposta al compromís de la Unió Europea d’accelerar la transició cap a un sistema alimentari sostenible, saludable i just.

A més, en les properes setmanes està previst que es dugui a terme el pagament de l’ajut agroambiental a l’Agricultura Ecològica del Programa de Desenvolupament Rural a 2.161 explotacions agràries, per un import total de 7,5 milions d’euros (2M€ a les comarques de Barcelona, 466.642 a les de la Catalunya Central, 2M€ a les Lleida, 1M€ a les de Terres de l’Ebre, 1,4M€ a Tarragona i a les de Girona 570.991euros).

Principals projectes de foment del sector ecològic

Altres iniciatives ja consolidades adreçades al foment del sector eco són: la Setmana Bio, un projecte que enguany arriba a la dotzena edició. La Setmana Bio per l’alimentació ecològica és un esdeveniment on se celebren tot un conjunt d’activitats amb l’objectiu comú de promocionar i donar a conèixer la producció i l’alimentació ecològiques entre tota la població. El programa d’activitats és molt variat i la seva proposta i organització és a càrrec de qualsevol persona o entitat interessada en aquest objectiu.

Un altre projecte de també dotze anys és el Premi escola, agricultura i alimentació ecològica, uns premis creats amb l’objectiu de reconèixer i incentivar la realització de projectes i línies de treball en els centres educatius de Catalunya destinats a promoure el coneixement sobre l’agricultura, la ramaderia i l’alimentació ecològiques i, especialment, els valors socials, econòmics i ambientals, tant entre l’alumnat mateix del centre com entre el conjunt de la comunitat educativa i el seu entorn.

Els últims tres anys, s’ha incrementat la creació de recursos audiovisuals per donar a conèixer la realitat de la producció ecològica i de materials orientats als més menuts i a la comunitat educativa.

Finalment, cal destacar el projecte de dinamització territorial en producció ecològica. Les 29 persones que participen en aquesta iniciativa estan repartides per tota la geografia catalana i donen suport a operadors ecològics i a persones interessades a ser-ho, i, en general, ajuden a estructurar el sector.

Investigació, transferència i formació

Pel que fa a la recerca, el Govern contribueix a desenvolupar aquest coneixement necessari mitjançant una línia d’ajuts destinats a finançar projectes de recerca aplicada d’universitats i centres de recerca, que coincidint amb el primer any d’aplicació del Pla d’Acció s’ha augmentat un 66%, passant a 250.000 €. Els resultats d’aquests projectes es transfereixen al sector mitjançant l’elaboració i publicació de fitxes i el desenvolupament de jornades tècniques. Per fomentar la transferència tecnològica, a més, anualment oferim unes 100 jornades tècniques orientades específicament al sector ecològic, emmarcades dins del Pla anual de transferència tecnològica.

També és important la feina que fan les escoles agràries. Fins a set centres catalans ofereixen el grau mitjà de Producció Agroecològica. En el curs 2022-2023, l’Escola Agrària de Manresa va iniciar un nou cicle formatiu de grau superior de Paisatgisme i Medi Rural, amb orientació a un perfil professional d’agroecologia i acció climàtica, tot avançant en la proposta formativa reglada que fins ara deixava els estudis especialitzats en aquesta temàtica en l’àmbit del grau mitjà.

1  

Imatges

Foto 1

Foto 1 325867