1. El Consell Executiu aprova la signatura del document que concreta els detalls per al desenvolupament de les actuacions, en el marc del protocol d’encomanes de gestió
  2. Les actuacions es desenvoluparan principalment a la demarcació de Lleida i tenen com a objectiu millorar la funcionalitat i la seguretat de l’eix Pirinenc

El Govern ha aprovat i autoritzat la signatura del Conveni per al Pla de millora de l’N-260 (Eix Pirinenc), que recull actuacions per valor de 260 MEUR, en el marc del protocol d’encomanes de gestió acordat amb l’Estat. El document concreta els detalls per al desenvolupament de les obres, que es desenvoluparan principalment a la demarcació de Lleida i tenen com a objectiu principal la millora de la funcionalitat, l’accessibilitat i la seguretat d’aquest eix de comunicació.

Així, la Generalitat impulsarà i redactarà els projectes i estudis necessaris i licitarà i executarà les obres corresponents. De la seva banda, l’Estat, titular de la infraestructura, aportarà a la Generalitat 260 MEUR, amb transferències anuals fins al 2033. Un cop l’Estat autoritzi aquest Conveni, se’n podrà formalitzar la signatura.

Les actuacions que es duran a terme consistiran en:

  1. Rehabilitació de ferm i actuacions de manteniment a l’N-260.
  2. Millores de la seguretat viària i als seus elements de connexió.
  3. Actuacions de nova infraestructura o condicionament.

Aquest Conveni s’emmarca en la signatura amb l’Estat del protocol de quatre encomanes de gestió per a l’execució de diverses obres al territori català, amb una inversió de més de 900 MEUR. El Govern de la Generalitat ja ha donat el vistiplau a la signatura de tres convenis, que concreten el desenvolupament de les actuacions acordades; a més del de l’N-260, els que recullen la pacificació i integració de l’N-II al Maresme i la construcció d’intercanviadors ferroviaris entre les xarxes d’FGC i de Rodalies. L’Estat encara no els ha aprovat per Consell de Ministres.