1. D’aquesta manera el Govern vol agilitzar l’homologació de la formació a les persones que han cursat estudis a l’estranger en ensenyaments de formació professional
  2. Permetrà convalidar FP de grau mitjà i grau superior, arts plàstiques i disseny, ensenyaments esportius, ensenyaments de música i dansa, els artístics superiors

El Govern ha aprovat declarar d’interès públic la realització d’informes en diferents matèries, disciplines o àrees acadèmiques per a l’anàlisi i estudi d’expedients d’homologació i convalidació de títols i estudis estrangers no universitaris per part de personal docent al servei de la Generalitat de Catalunya.

Això suposa que el personal docent de determinats cossos podran dur a terme tasques de convalidació de les titulacions estrangeres. Amb aquesta mesura, el Departament d'Educació vol agilitzar l’homologació de la formació prèvia a les persones que han cursat estudis a l’estranger en ensenyaments de formació professional, atès el perfil més expert dels docents que la duran a terme. Això beneficiarà els usuaris que necessiten la titulació per a continuar els estudis o trobar feina.

L’homologació serà per als següents ensenyaments: grau mitjà i grau superior d’FP, ensenyaments d’arts plàstiques i disseny, ensenyaments esportius, ensenyaments professionals de música i dansa, i ensenyaments artístics superiors.

El personal docent al qual fa referència aquest acord pertany als cossos següents:

  1. Cos de Professors d’Ensenyament Secundari.
  2. Cos de Professors Tècnics de Formació Professional.
  3. Cos de Professors d’Arts Plàstiques i Disseny.
  4. Cos de Mestres de Taller d’Arts Plàstiques.
  5. Cos de Professors de Música i Arts Escèniques.

El personal docent que vulgui dur a terme aquesta tasca, que serà remunerada, ha d’acreditar una experiència prèvia d’entre 4 i 2 anys en els ensenyaments corresponents.