1. L’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat (ATL) fa dues obres d’emergència per connectar a la xarxa aquests municipis, que estan esgotant els recursos hídrics locals per la sequera

El Govern ha estat informat que l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat (ATL) ha dut a terme dues contractacions d’emergència per connectar a la seva xarxa els municipis de Castellví de la Marca (Alt Penedès) i Sant Celoni (Vallès Oriental), en el marc de l’excepcionalitat per sequera hidrològica, per un import de 3.470.000 euros. Les actuacions que es duran a terme incrementaran la garantia d’abastament a aquestes poblacions, que estan patint l’esgotament dels recursos hídrics locals causat per la sequera, diversificant l’origen dels recursos.

En concret, les obres de la nova connexió de Castellví de la Marca a la xarxa Ter-Llobregat han estat adjudicades a José Antonio Romero Polo, SAU, per un import d’1,82 milions d’euros.

A Sant Celoni, es preveu construir una canonada de prop de 2 quilòmetres de longitud i 355 mil·límetres de diàmetre, que connectarà el dipòsit municipal del Turó amb la conducció que transcorre entre la dessalinitzadora de la Tordera i la potabilitzadora de Cardedeu. L’adjudicatària per a l’execució de la connexió és Serveis Integrals de Manteniment Rubatec, SA, per un import d’1,64 milions d’euros.