1. La ciutadania està convidada el cap de setmana, del 10 al 12 de maig, a sumar-se en accions per recollir i comptabilitzar els residus abandonats en el medi


  1. L’Agència de Residus de Catalunya coordina la campanya a casa nostra, en la qual participen 451 entitats de 242 municipis en 38 comarques


Banner{"name":"2024/05/10/11/58/fd8efb99-4dea-432d-ad3a-b2724ec5a523.jpg","author":"DACC","type":"0","location":"0","weight":94504}

El mes de maig, i com a punt àlgid del 10 al 12 de maig de 2024 se celebra a Europa l’onzena edició de la iniciativa europea Let’s Clean Up Europe!, en la qual totes les persones poden participar, de manera voluntària, en diferents accions de neteja dels espais naturals, com ara boscos, platges, rius o rieres.

La Comissió Europea fomenta les accions per sensibilitzar la ciutadania sobre l’abast del problema dels abocaments incontrolats i per promoure canvis en els hàbits i el comportament de la ciutadania.

A Catalunya, l’Agència de Residus de Catalunya coordina aquesta campanya, en la qual 451 entitats públiques i privades, entre administracions públiques, associacions, escoles i instituts, empreses i ciutadania, se sumen organitzant activitats de neteja d’entorns naturals per animar persones de totes les edats a prendre-hi part. A més, compta amb el suport d’Ecovidrio, de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona i la Diputació de Barcelona.

Accions en 38 comarques

Destaca la gran implicació dels centres educatius: 357 centres organitzen activitats, dels quals un centenar emmarquen l’acció en el servei comunitari. La major part dels centres participen aplicant el nou model de gestió i reutilització del material ofert per l’ARC i el Departament d’Educació a través dels CRPEnguany, 38 CRP s’han sumat i dinamitzat la campanya Let’s Clean Up Europe amb el kit Correcull. Cada kit va dins d’un bujol transportable dotat amb pinces, bosses, sacs, guants, balança i cartelleria reutilitzable, previst per a grups de fins a 45 d’alumnes. Els centres podran desenvolupar la campanya en qualsevol moment de l’any inscrivint-s’hi a través del portal residus.gencat.cat/letscleanupeurope, recollir el kit al seu CRP i, un cop emprat, retornar-lo segons un protocol de neteja per ser emprat per un altre centre.

Moltes accions són participades alhora per diferents escoles, com ara Valls i Reus, amb 11 i 17 centres respectivament, que participen el 10 de maig dinamitzats per l’Entitat Educativa Cel Rogent. O el Consell Comarcal de la Segarra, que promou l’acció del 9 al 16 de maig, amb set escoles de primària i secundària.

Les accions de recollida de residus permet replantejar model de consum i producció, per fomentar mesures de prevenció de residus, fer evident els problemes ambientals originats pels abocaments incontrolats en espais naturals i la contaminació associada, amb la necessitat de restaurar-ne l’hàbitat i el paisatge. Més enllà d’aquest fet, també tenen un alt potencial de sensibilització per a la ciutadania, ja que són una bona oportunitat per visualitzar l’efecte dels comportaments incívics.

Per demarcacions, se celebren majoritàriament a Barcelona (59%), seguit per Tarragona i Girona amb un 16 i 10% de les accions, respectivament. Dues terceres part de les actuacions de neteja es fan en boscs i rius (37 i 25%, respectivament), en menor proporció tenen lloc a platges (12%) i la resta són en espais mixtes. 38 activitats tenen lloc en 11 espais i parcs naturals de Catalunya.

A més, el 20% d’accions s’uneixen al Catalunya Clean Up Challenge, per geolocalitzar els residus abocats amb l’aplicació Litterati amb el codi “Catalunya”, a fi de fotografiar el residu abans de recollir-lo.

Totes les accions inscrites es poden visualitzar al mapa interactiui es permet la inscripció com a persona voluntària.

Els residus són recursos

L’experiència d’altres anys demostra que la gent se sorprèn de la quantitat de deixalles que es generen i es llencen al seu entorn. Com a particularitat, durant les accions de neteja, a Catalunya, es farà pedagogia sobre la prevenció en la generació dels residus, i la brossa recollida se separarà de forma selectiva. És una manera de demostrar que aquests residus són, en realitat, recursos. A més, es redueixen els efectes sobre el medi ambient d’allò que s’aboca, es creen oportunitats econòmiques i llocs de treball, i es contribueix a impulsar Europa cap a una economia més circular.

A Catalunya, se celebra la iniciativa Let’s Clean up Europe! des de fa 11 edicions; en la darrera de 2023, hi van haver 675 accions gràcies a la implicació de 563 entitats de 275 municipis, i es van recollir més de 90 tones de residus, amb 56.800 persones voluntàries. Aquestes dades tradueixen una recollida mitjana de 133,5 kg per activitat i 1,5 kg de residus recollits per persona. Entre els resultats obtinguts, destaca que el 40% de les accions de recollida a Catalunya van caracteritzar o tipificar més 160.000 residus; amb aquestes accions de ciència ciutadana es constata que els residus més habituals abandonats en espais naturals han estat burilles, peces i embolcalls de plàstic, llaunes, ampolles i tovalloletes, entre d’altres. L’informe de balanç de la campanya es pot consultar a la pàgina web.