1. Concreta les línies d’actuació per desenvolupar els catorze projectes transformadors de l’Estratègia del Pirineu, els agents que hi estan implicats i les fórmules d’execució i de seguiment
  2. L’Estratègia del Pirineu és el full de ruta consensuat per a un desenvolupament socioeconòmic sostenible i amb segell propi de les vuit comarques pirinenques i l’Aran

El Consell Executiu ha aprovat les línies d’actuació 2024-2030 de l’Estratègia del Pirineu, el document que concreta les accions que el Govern impulsarà per materialitzar els eixos estratègics i els projectes transformadors per al desenvolupament del Pirineu; els agents públics i privats que caldria involucrar per cada acció i les fórmules de seguiment. Les línies d’actuació de l’Estratègia s’executaran com a Pla d’acció mitjançant programes anuals, on es definiran els detalls pressupostaris.

L’Estratègia del Pirineu és el full de ruta per guiar el desenvolupament sostenible de la Val d’Aran, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Ripollès, el Berguedà i el Solsonès els pròxims anys, amb un segell i identitat propis, basada en la participació i la concertació de tots els nivells de l’administració i tots els agents socioeconòmics del territori.

Així, l’Estratègia vol assegurar l’arrelament de la població d’aquestes comarques i impulsar un model econòmic propi de desenvolupament sostenible, respectuós amb l’entorn natural, que situï les persones al centre de les decisions i que aprofiti el caràcter singular de les comarques de muntanya.

Fruit d’un procés de participació, l’Estratègia s’estructura en vuit eixos temàtics i proposa inicialment 14 projectes transformadors, amb capacitat tractora per generar al seu voltant noves oportunitats de desenvolupament econòmic. El Pla d’acció detalla, amb accions concretes, com es materialitzarà cadascun dels eixos temàtics, com són l’habitatge, el coneixement, la gestió forestal sostenible, la mobilitat, la innovació agroalimentària, el turisme regeneratiu, els esports de muntanya i les energies renovables.

Les línies d’actuació es desenvoluparan a través de programes anuals concretats en el si del grup tècnic de treball dins la Comissió Interdepartamental de Governança Rural, que s’encarregarà també del seguiment de la seva execució.