1. El termini per a presentar sol·licituds és de trenta dies hàbils a partir del 30 d’abril
  2. La partida pressupostària d’aquesta línia d’ajuts és d’1,5 MEUR
  3. Les subvencions, a més de definir mesures per a reduir el risc d’inundacions d’origen fluvial en tram urbà, serviran per agilitzar els tràmits d’execució d’obres en les futures ordres de subvenció
  4. Aquesta és la segona línia d’ajuts que l’Agència convoca. El 2023 l’Agència va subvencionar més d’1,4 MEUR a través de 69 ajuts a diversos ajuntaments

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha obert la convocatòria d’una nova línia d’ajuts per a la redacció de projectes, a càrrec dels ens locals, amb l’objectiu de minimitzar el risc d’inundacions en zona urbana a tot Catalunya. Es disposa d’un termini de trenta dies hàbils a partir del 30 d’abril, per a la presentació de sol·licituds. Es poden consultar les bases d’aquests ajuts, a més de la presentació de la subvenció per a més informació.

Actuacions per a reduir el risc d'inundacions en zona urbana (arxiu).
1. Actuacions per a reduir el risc d'inundacions en zona urbana (arxiu).
{"name":"2024/05/03/09/15/3c7b99d4-c651-4319-9f24-bee34d044dde.jpg","author":"Agència Catalana de l'Aigua","type":"0","location":"0","weight":220118}

Els projectes han de tenir com a objectiu la reducció dels riscos d’inundabilitat a zones urbanes, a través d’actuacions de protecció dels marges, obres d’estabilització de la llera, basses de laminació o la recuperació de la capacitat hidràulica d’infraestructures d’endegament ja existents, entre d’altres.

Les actuacions que es defineixin en els projectes han de ser compatibles amb la funcionalitat ambiental de l’àmbit d’intervenció, i han d’evitar el deteriorament de les masses d'aigua.

L’import de la subvenció, que no pot superar els 80.000 euros per sol·licitud ni els 120.000 euros per municipi, es determinarà en funció de la població censada del nucli beneficiat, aplicant els següents percentatges a l’import subvencionable:

  1. 95% del valor subvencionable quan la població censada actual és igual o inferior a 5.000 habitants.
  2. 90% del valor subvencionable quan la població censada actual és d’entre 5.001 i 20.000 habitants.
  3. 85% del valor subvencionable quan la població censada actual és igual o superior a 20.001 habitants.


Actuacions més efectives i millora del coneixement

Aquests ajuts per a la redacció de projectes, faran possible que en futures línies d’ajuts per a l’execució d’actuacions per a minimitzar el risc d’inundacions els ajuntaments ja puguin disposar de projectes redactats i, d’aquesta manera, simplificar considerablement els tràmits i terminis d’execució de les obres que se’n derivin.

Aquests projectes també proporcionaran a l’Agència cartografia de perillositat d’inundació, necessària per elaborar i informar l’avaluació preliminar dels riscos d’inundació i els mapes de perillositat i risc d’inundacions.

3 de maig del 2024

1  

Imatges

Actuacions per a reduir el risc d'inundacions en zona urbana (arxiu).

Actuacions per a reduir el risc d'inundacions en zona urbana (arxiu). 220118