1. És la primera vegada que es disposarà d’un servei educatiu i innovació per als centres, docents i alumnes d’FP


  1. Permetrà dinamitzar les famílies professionals, impulsar la innovació tecnològica, investigar en els àmbits prioritaris i transferir-ho al professorat i als centres


Fotografia FP{"name":"2024/04/29/12/08/5061f8b3-e0cb-4e2f-a792-7c5cb1ae21f6.jpg","author":"Departament d'Educació","type":"0","location":"0","weight":158827}


El Departament d'Educació crea el Centre de Recursos Pedagògics de la Formació Professional (CRPFP). Es tracta d’un servei educatiu que aplega recursos, innovació i recerca, i que col·laborarà amb els centres d’FP i amb el professorat amb l’objectiu de convertir-se en palanca de canvi a la formació professional.


És la primera vegada que professorat i direccions de centres disposaran d’un servei educatiu i pedagògic específic per als cicles d’FP, atès que els Centres de Recursos Pedagògics existents donen suport i assessorament a la resta d’ensenyaments del sistema educatiu.


Educació ja ha publicat la convocatòria per a seleccionar els 26 docents interessats en treballar al CRPFP. La creació del CRPFP és el primer pas, i en un futur el servei s’estendrà a tots els serveis territorials d’Educació amb una subseu per a cada territori.


Impuls i dinamització de l’FP


El nou centre de recursos permetrà dinamitzar les famílies professionals, impulsar la innovació tecnològica, investigar en els àmbits prioritaris i transferir-ho al professorat i als centres. Durà a terme un seguit d’actuacions, com per exemple:


-Implementació dels programes, projectes i xarxes impulsades pel Departament d'Educació, concursos i competicions.

-Impuls d’espais per al foment de l’emprenedoria i vivers d’empreses.

-Foment de l’impuls de l’estada en empresa d’alumnat i professorat.

-Impuls de l’orientació personalitzadora i coordinació de la figura d’orientador d’FP.

-Col·laboració amb empreses, taules sectorials i professionals, associacions, centres de transferència tecnològica i universitats.29 d’abril de 2024