1. Un itinerari de cinc quilòmetres facilitarà la mobilitat descarbonitzada i la connectivitat en aquest àmbit
  2. Es preveu que les obres comencin a finals de l’estiu i tinguin una durada de 18 mesos


TER{"name":"2024/03/17/13/17/069c72e5-bcde-430d-9054-19695b474289.jpg","author":"TER","type":"0","location":"0","weight":184595}

El Departament de Territori ha licitat les obres per a construir una via ciclista i millorar la integració urbana de l’N-152z entre Montcada i Reixac i Mollet del Vallès, per import de 10,2 MEUR. El nou itinerari per a vianants i ciclistes, adjacent a la carretera, tindrà una longitud de 5 quilòmetres, i permetrà potenciar la connectivitat i la mobilitat descarbonitzada en aquest àmbit. Es preveu que els treballs comencin a finals de l’estiu i tinguin una durada de 18 mesos.

La consellera de Territori, Ester Capella i Farré, ha visitat avui la zona i ha remarcat que “aquesta actuació forma part de les polítiques de promoció de la mobilitat sostenible, activa i saludable previstes en el marc de l’Estratègia Catalana de la Bicicleta, que preveu una inversió total de més de 100 MEUR en 124 km fins al 2025, la inversió més gran mai feta pel govern de la Generalitat per afavorir la mobilitat en bicicleta”.

En aquest sentit, Capella ha assenyalat que l’entorn de l’N-152z és “un àmbit densament poblat, amb milers de desplaçaments quotidians on la bicicleta pot ser un mitjà de transport competitiu si hi construïm una infraestructura còmoda i segura”. Paral·lelament, la consellera ha remarcat que l’obra ara impulsada “millorarà la integració i la qualitat urbana de la carretera” en aquest tram.

Arran del desenvolupament de la xarxa viària en aquest entorn, el tram de carretera N-152z entre Montcada i Reixac, la Llagosta, Santa Perpètua de Mogoda (la Florida) i Mollet del Vallès ha perdut amb el temps la funcionalitat de carretera interurbana que tenia anteriorment. Així, s'ha anat urbanitzant en gran part del seu recorregut, fent d'eix de creixement urbà dels municipis que creua i, en el cas de la Llagosta, l’N-152z ja constitueix una plena travessera urbana.

D’altra banda, el Pla Específic de Mobilitat del Vallès inclou aquest tram dins de la proposta de xarxa interurbana de vies ciclistes que està desplegant el Govern de la Generalitat. Per aquest motiu, el Departament de Territori ha previst una actuació per a la integració urbana d'aquesta carretera i la construcció d'un itinerari de vianants i ciclistes adjacent per a millorar la mobilitat quotidiana i la connectivitat entre els diferents nuclis d'atracció del corredor per mitjans no motoritzats.

El traçat de la via ciclista s'inicia al carrer de Castelló, a Montcada i Reixac, tot donant continuïtat a un carril bici existent i continua pel carrer Pla de Matabous, paral·lel a la C-17, fins arribar a l’N-152z. A partir d'aquí, la via ciclista discorre pel costat dret paral·lel a la carretera N-152z fins a la travessera de la Llagosta, que en el primer tram es converteix en carrer de zona 30 amb convivència entre ciclistes i vehicles motoritzats, configurant una plataforma elevada. Posteriorment, es connecta amb un carril bici existent a l’avinguda 11 de setembre de la Llagosta.

La via ciclista continua pel costat dret de la carretera al terme municipal de Santa Perpètua de Mogoda, a la Florida, i finalment arriba a Mollet del Vallès amb una passera sobre la C-59 de 46 metres de longitud.

Pel que fa a l’actuació d’urbanització que es durà a terme, inclou, principalment:

  1. Reordenació de la calçada de la via
  2. Pavimentació
  3. Ampliació de les voreres,
  4. Execució de passos de vianants
  5. Adequació de les parades de bus

Els treballs es completaran amb els elements de drenatge, senyalització i abalisament, l’enllumenat, barreres de seguretat i les mesures d’integració ambiental.

1  

Imatges

Foto

Foto 184595