1. Són 19 habitatges situats a Constantí que ara es destinaran a lloguer assequible
  2. La compra de pisos de grans tenidors s’inscriu en el programa del Govern per incrementar el parc públic d’habitatge


Fotografia{"name":"2024/03/15/13/50/94b1aa4c-5fa9-4809-915c-8e704f8a8a5d.jpg","author":"Territori","type":"0","location":"0","weight":122699}


El Departament de Territori, a través de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, adjudicarà abans d’aquest estiu els primers pisos comprats a la Sareb. Són 19 habitatges d’una promoció situada a Constantí, que va comprar l’Institut Català del Sòl (INCASÒL) a finals de l’any passat i que ara es destinaran a lloguer assequible.

La consellera de Territori, Ester Capella i Farré, ha visitat aquest matí els pisos i ha posat en valor que “incrementem el parc d’habitatge públic de lloguer social per donar solucions a les famílies de Catalunya” perquè “els preus de mercat no han permès a moltíssimes famílies accedir a un habitatge sense destinar-hi una part molt important dels seus ingressos”.

Els habitatges estan situats al carrer de Jaume I, 18-21, de Constantí. Es tracta d’una promoció, construïda l’any 2009, de 74 habitatges distribuïts en 3 edificis de planta baixa, planta soterrani i tres plantes pis on ja hi ha famílies residint-hi. L’INCASÒL va adquirir a la Sareb 19 habitatges, 22 places d’aparcament, 22 trasters i un local, per un import d’1,2 MEUR. Els pisos tenen una superfície d’entre 80 i 90 m2. Un total de 12 disposen de 3 dormitoris i 7 en tenen 4.

Tal com ha explicat la consellera, “19 famílies inscrites en el Registre podran disposar aquest estiu d’un d’aquests pisos, que esta en les millors condicions possibles, ben acabats”. De fet, només cal fer-ne l’actualització documental (cèdules, butlletins i certificació energètica).

L’Agència de l’Habitatge Catalunya publicarà a principis del mes d’abril les bases a la seva pàgina web. Entre altres requisits caldrà estar inscrit i admès al Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial (RSHPO), estar empadronat al municipi de Constantí i disposar d’uns ingressos superiors a 18.000 euros anuals i màxim de 4 vegades l’IPREM. Es reserven 5 habitatges per a joves fins a 35 anys. La selecció dels adjudicataris es farà per sorteig entre totes les sol·licituds que complexin els requisits. Les rendes mensuals oscil·laran entre els 362 i els 420 euros. Tots els habitatges tenen inclòs en aquest preu una plaça d’aparcament i un traster.

Fins ara, l’INCASÒL ha adquirit nou promocions a grans tenidors amb un total de 444 habitatges per un import total de 57,4 MEUR i invertirà 9,7 MEUR en la seva rehabilitació i adequació. Una promoció és en fase de construcció i les vuit restants són edificis ja construïts que es trobaven tancats i en diferent estat de conservació. Les promocions es troben als municipis de Barcelona, Constantí, Camprodon, Pobla de Segur, Reus, Salt, Valls (2 promocions) i Vilanova.

Tots aquests pisos formen part del programa del Govern per impulsar la incorporació de 10.000 habitatges al parc de lloguer social de Catalunya fins al 2026 a través de diferents vies, una de les quals és, precisament, la compra directa d’edificis d’habitatges ja construïts o en construcció. Amb aquestes actuacions, el Govern, a més de mobilitzar habitatges buits, també fomenta la renovació urbana.

En paraules de Capella, “anem refent el parc d’habitatge social a preus assequibles, és un pas important en el desenvolupament de les polítiques públiques d’habitatge de la Generalitat per garantir els drets de la ciutadania i per construir el que hauria de ser un dret fonamental, l’accés a un sostre digne”. “La compra d’habitatges ja existents ens permet anar més ràpid perquè no requereix tot el que comporta la construcció de nou”, ha conclòs la titular de Territori.

3  

Imatges

Fotografia 1

Fotografia 1 122699

Fotografia 2

Fotografia 2 143240

Fotografia 3

Fotografia 3 114175