1. Les dones ocupen el 52% dels alts càrrecs dels departaments de la Generalitat

Les dones ocupen més de la meitat dels alts càrrecs dels departaments de la Generalitat. Aquest percentatge ha incrementat més d’un terç els darrers 3 anys i s’ha doblat en la darrera dècada, arribant al 52%, amb dades de desembre de 2023.

Per tipus d’alt càrrec, les dones són majoria a les conselleries (57,1%) i direccions generals (58,4%), freguen el 40% a les secretaries generals, sectorials i delegacions del Govern.

La majoria de departaments superen el 50% de dones en llocs directius. El de Salut arriba al 75%, i el d’Igualtat i Feminismes, al 72,73%. D’altra banda, els departaments de Cultura i de Justícia, Drets i Memòria tenen més del 60% dels alts càrrecs ocupats per dones.

Si s’analitzen les persones que ocupen llocs d’alt càrrec per edat, el nombre de dones s’incrementa quant més jove és el grup d’edat analitzat.