1. Dotarà l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya perquè reforci la protecció de tots els centres hospitalaris del SISCAT

La proposta de Pressupost 2024 preveu que el Departament de Salut destini aquest any 6,5 milions d’euros a donar continuïtat al model de protecció desplegat als hospitals per prevenir i protegir, davant de potencials riscos i ciberatacs, els 68 hospitals del Sistema de Salut de Catalunya (SISCAT). Ho farà a través de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, que rebrà la partida i la invertirà en garantir la continuïtat del model de protecció desplegat a tots els centres hospitalaris.

El conseller de Salut, Manel Balcells i Díaz, ha participat avui en la Jornada de Ciberseguretat i estratègia del sistema nacional de Salut, celebrada a l’Espai Bital de l’Hospitalet de Llobregat, on ha destacat la necessitat de protegir aquest sector essencial del país i garantir l’assistència sanitària de la ciutadania de Catalunya davant de possibles ciberamenaces. En una línia similar, Marc Realp, secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital, ha exposat que és imprescindible el treball conjunt i la col·laboració per garantir la ciberprotecció del país i la seva infraestructura essencial, com és el cas del model de ciberseguretat desplegat al sistema de salut català.

El model de ciberseguretat de país que impulsa el Govern de Catalunya té com a prioritat la protecció de la infraestructura essencial i en concret als hospitals s’ha desplegat en quatre fases. En primer lloc, es va fer una anàlisi de la fortalesa de les arquitectures i els sistemes de ciberseguretat dels centres sanitaris per obtenir-ne un diagnòstic. Després es va crear un pla de seguretat per a cada entitat per incrementar el nivell de resiliència i reduir les debilitats. Posteriorment, es van integrar amb l’operativa de l’Agència sota el paraigua del projecte ‘SOC-SALUT’, que consisteix en un servei d’alerta continu de ciberatacs. Finalment, de forma paral·lela durant tot aquest temps, es va potenciar la capacitació i la formació dels treballadors, així com les bones pràctiques i els informes de seguiment.

Es tracta, doncs, d’un model de ciberseguretat específic i adaptat a les principals amenaces a les quals s’enfronta l’entorn de la salut, treballat amb estreta col·laboració entre el Departament de Salut i el Departament de la Presidència mitjançant la Secretaria de Telecomunicacions i Transformació Digital. Per tant, l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, gràcies a la dotació dels 6,5 milions d’euros, continuarà les tasques de prevenció i protecció en seguretat de tots els hospitals, amb el manteniment de mesures i el desplegament de noves, moltes d’elles transversals, que serviran per combatre les noves amenaces que van sorgint, així com el desplegament de les oficines que garantiran un programa de formació i capacitació, l’impuls de les iniciatives per adequar-se a la normativa i certificar-se en el compliment de l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS), així com les funcionalitats de governança i comunicació del model i l’evolució en ciberseguretat.

1  

Imatges

El conseller Balcells ha participat en la Jornada de Ciberseguretat i estratègia del sistema nacional de Salut, celebrada a l¿Espai Bital de l¿Hospitalet de Llobregat.

El conseller Balcells ha participat en la Jornada de Ciberseguretat i estratègia del sistema nacional de Salut, celebrada a l¿Espai Bital de l¿Hospitalet de Llobregat. 498619