1. La temàtica central de l’estand és l’aplicació de noves tecnologies que integren algoritmes d’IA com a suport als agents

La Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra participa en l’edició 2024 del Mobile World Congress, que se celebra al recinte Gran Via de Fira de Barcelona del 26 al 29 de febrer. Enguany la temàtica principal de l’estand és l’aplicació de noves tecnologies que integren algoritmes d’intel·ligència artificial (IA) com a suport a diferents sistemes policials.

En el congrés de l’any passat, el cos de Mossos d’Esquadra va mostrar les capacitats de gestió multi domini, en terra, mar, aire i cyber. Es va presentar la sala d’intel·ligència per al control aeri i marítim (SICAM), un primer pas en la integració de mitjans multi domini. Aquest any els Mossos afegeixen a aquesta gestió la capa de la IA com a suport als agents.

Durant el congrés tots els professionals que hi assisteixen podran veure una mostra d’aquesta integració en tres àmbits policials diferents.

Un primer àmbit és el de la Policia Científica on es mostrarà el sistema iForensLIB que s’utilitza en investigacions balístiques. Aquest és un sistema molt innovador que incorpora tecnologia IA per fer anàlisis químiques de substàncies presents en escenaris on s’han fet servir armes de foc. En aquest mateix espai també es disposa d’un programari desenvolupat íntegrament pels Mossos d’Esquadra, amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya (iThinkUPC), que crea retrats robot a partir de l’ús de la IA generativa a partir de la descripció que fa de l’autor la víctima d’un delicte. Aquesta eina facilita a la víctima l’aportació de detalls i matisos de la descripció i permet realitzar progressivament un retrat fidedigne a la descripció de la víctima sense necessitat de disposar de cap dibuixant. També permet generar un retrat robot a partir d’un esbós fet de manera manual.

Un altre camp és el de gestió d’efectius en sales de comandament assistides per un algoritme basat en IA. Aquest projecte també s’ha desenvolupat en el marc del conveni que té la PG-ME amb la UPC i que permet investigar sobre l’aplicació d’aquestes noves tecnologies en sistemes que permetin planificar amb més eficàcia els serveis policials a terra, mar, aire i cyber.

A l’MWC el visitant tindrà l’oportunitat de fer una simulació immersiva amb aquesta eina: podrà triar un incident i una ubicació concreta en el gestor de patrulles. Un cop dins el sistema assistit per IA proposarà una redistribució del patrullatge per millorar-ne l’eficàcia atenent els serveis que estiguin fent en aquell moment les patrulles.

I per últim, l’àmbit que fa referència a la policia aèria amb el dron d’ala fixa que disposa de sistemes d’ajuda al pilotatge basats en algoritmes d’IA.

Cal destacar que els algoritmes d’IA sempre estan supervisats per un agent. La intel·ligència artificial és un assistent que ajuda els agents a prendre millors decisions, tenint en compte el gran volum d’informació que gestionen en els incidents on intervenen unitats de mar, terra, aire i cyber. Ajuden a entendre millor les dades que gestionen en qualsevol àmbit de la tasca policial, sigui investigació, sales de control o altres especialitats.

Per altra banda, la PG-ME també participa en altres projectes de l’àmbit europeu juntament amb altres cossos policials, universitats, centres de recerca i empreses nacionals i estrangeres per tractar temes d’actualitat mitjançant solucions tecnològiques d’avantguarda.

Cal destacar el projecte “ALLIES”, que donarà suport als Proveïdors de Serveis d’Allotjament (HSP) en la informació i eliminació de contingut terrorista en línia, l'“ASIT”, en el qual es treballarà amb tecnologies de suport i millora per combatre les noves formes de tràfic d’éssers humans, i el “HOTHREAT”, que crearà mesures de protecció a mida davant d’amenaces NRBQe a hotels i centres de conferències.

Oficina de Comunicació

Sant Feliu de Llobregat, 26 de febrer de 2024

3  

Imatges

cme1

cme1 87674

cme2

cme2 222943

cme3

cme3 205358