1. Poden sol·licitar aquest ajut, destinat a què les persones puguin mantenir l’habitatge on viuen, els joves fins a 35 anys i els més grans de 65

El Govern ha obert avui la convocatòria de subvencions per al pagament del lloguer adreçada a joves menors de 35 anys i també a persones de més de 65, amb una partida pressupostària inicial de 48 milions. Els ajuts al pagament del lloguer estan destinats a persones que no es troben en risc imminent d’exclusió però que necessiten d’un ajut per poder seguir residint en l’habitatge on viuen. Per tant, són una eina per a prevenir el risc d’exclusió residencial de les famílies amb menys recursos. La partida inicial de les ajudes del 2023 va ser la mateixa. Un cop tancada la convocatòria i valorades totes les sol·licituds, finalment es van atorgar ajuts per un import global de 55 milions i se’n van poder beneficiar 25.238 famílies (14.551 joves i 10.687 majors de 65 anys).

Els ajuts al lloguer de la Generalitat no són lineals per tal de garantir-ne l’equitat. És a dir, no són d’una quantitat fixa sinó que s’ajusten a l’esforç que suposa per a cada persona el pagament del lloguer en funció dels ingressos, amb un màxim de 200 euros i un mínim de 20 euros al mes (250 i 20 euros, respectivament, en el cas de la convocatòria per a joves).

També tenen en compte la situació geogràfica de l’habitatge, pel que fa al topall màxim del lloguer que pot ser subvencionable, que va dels 900 euros mensuals per habitatge (950 per a la convocatòria de joves) i 450 per habitació, a l’àmbit metropolità de Barcelona;650 euros(350 per habitació) a la resta de la demarcació de Barcelona i a la demarcació de Girona;i de 600 euros per habitatge i 300 euros per habitació a les demarcacions de Tarragona i Lleida i a les Terres de l’Ebre.

Els joves fins a 35 anys poden presentar la sol·licitud de l’11 de març al 12 d’abril. Els majors de 65 anys ja poden sol·licitar l’ajut a partir de demà i fins al 27 de març. I els joves menors de 35 anys, des de l’11 de març al 12 d’abril.

La convocatòria d’ajuts destinada a les franges d’edat intermitges (36 a 64 anys) s’obrirà pròximament.


26 de febrer de 2024

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 334039