1. El nou Servei d’Intervenció en Crisi, impulsat per Igualtat i Feminismes, garanteix el desplaçament immediat de psicòlogues especialitzades en violències masclistes les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any a qualsevol lloc del país
  2. El recurs està en marxa des d’aquest gener i compta amb un pressupost d’1,2 milions d’euros

El nou Servei d’Intervenció en Crisi (SIC) impulsat pel Departament d’Igualtat i Feminismes, que està en funcionament des del gener, garanteix la intervenció psicològica presencial i urgent a les dones que es troben en una crisi o en una situació d’alt impacte emocional per situacions de violència masclista. El servei està descentralitzat en 6 zones operatives i dona cobertura a tot el territori català, les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any.

S’activa a través de la xarxa de professionals i serveis que actuen en situacions d’emergència, com les professionals del telèfon 900 900 120, els cossos policials, els serveis d’emergències mèdiques, els serveis especialitzats en violències masclistes (SIE i SIAD), responsables dels serveis socials, la Direcció General per a l'Erradicació de les Violències Masclistes (DGEVM) o els SIC d’altres territoris. Pel que fa al telèfon 900 900 120, cal recordar que ja ofereix una primera atenció psicològica per part d’una professional especialitzada en violències masclistes. Aquesta mateixa professional és qui valora si activa i fa desplaçar una psicòloga del SIC per atendre la dona de manera presencial.

Un cop rebuda la trucada d’alerta per part d’algun dels agents activadors, una psicòloga es desplaça a un espai segur i confortable per a la dona amb la màxima immediatesa possible (en un màxim de 2 hores), per atenuar l’impacte de la situació de crisi. L’atenció del SIC s’adapta a les necessitats de les dones afectades pel fet traumàtic, i són elles les que decideixen on i quan reben l’atenció psicològica. Així, l’atenció es pot oferir en qualsevol espai que la dona decideixi, com per exemple en el lloc on s’han produït els fets, en els serveis d’intervenció especialitzada (SIE) en violència masclista, en instal·lacions de serveis d’urgències o altres serveis públics, en el domicili de la dona o a l’escola.

El servei ofereix atenció psicològica d’emergència a totes les dones afectades per la situació de crisi a conseqüència de la violència masclista, així com als seus fills i filles (si en tenen), al seu entorn immediat, a les professionals implicades que hagin patit un greu impacte per la situació viscuda i a la xarxa comunitària.

El SIC treballa de manera coordinada amb altres serveis especialitzats de la Xarxa d’Atenció i Recuperació de les Violències Masclistes i amb altres serveis públics i d’emergències, com per exemple els serveis de salut i els serveis policials, per garantir l’atenció integral i la resposta a les necessitats de les víctimes, així com els serveis de justícia, educatius o d’altres àmbits que es puguin activar postcrisi.

El nou servei, que té un pressupost d’1,2 milions d’euros, compta amb 33 psicòlogues especialitzades en violències masclistes i tindrà capacitat per fer 560 atencions anuals. A més, està especialitzat en l’atenció de les violències sexuals, ja que són la forma de violència masclista més prevalent, més invisibilitzada i més naturalitzada. En aquest sentit, el nou SIC és una de les mesures incloses al Model d’Abordatge de les Violències Sexuals, un model de país consistent en més de 89 accions que es continuaran desplegant fins al 2025 i que suposa un canvi radical en l’estratègia per fer front a les violències sexuals.

Suport i atenció presencial d'emergència en situacions de crisi

Els objectius del SIC són atenuar l'esdeveniment estressant i alleugerir l'impacte immediat mitjançant una primera ajuda emocional; limitar els trastorns psicològics a mitjà i llarg termini, especialment la patologia de l'estrès posttraumàtic; i enfortir els recursos inherents de les persones per fer front a l’esdeveniment traumàtic, tot activant les seves capacitats manifestes i latents.

L’atenció davant una crisi es pot activar tant si és una emergència recent com si la dona entra en crisi un temps després dels fets, atès que tant en les situacions de violència recents com en les que no ho són, poden donar-se situacions de crisi. La crisi és una situació que no pot ser anticipada, que apareix de forma sobtada i que amenaça el benestar físic o psicològic de la persona. Per aquest motiu, cal atendre específicament aquesta crisi a partir d’uns primers auxilis psicològics. Aquesta atenció és clau per poder afrontar allò que s’està vivint i en molts casos resultarà imprescindible per iniciar el procés terapèutic necessari.

La intervenció del SIC té una durada limitada, màxim una setmana com a norma general. Si després d’aquest període el cas requereix continuar l’atenció psicològica, es deriva la dona als Serveis d’Intervenció Especialitzada (SIE) o al recurs públic que correspongui. Per tal de difondre el SIC i donar-lo a conèixer a tots els recursos, s’estan fent presentacions i accions formatives dirigides a professionals activadors del servei.

L’atenció que el SIC ofereix pot ser individual o grupal, segons les circumstàncies i el que demanin les persones afectades. Tot i que es prioritza que sigui una intervenció presencial, també pot ser telefònica, en línia o mixta, segons la demanda de la dona. El servei dona resposta a totes les formes i àmbits de violència masclista que recull la Llei 17/2020, del 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.