1. El Departament de Territori, mitjançant l’INCASÒL, construirà 637 habitatges en els primers 11 solars aportats pel consistori
Fotografia{"name":"2024/01/15/12/11/930da66e-0f95-4d80-abc8-36cd6a64dfbc.JPG","author":"Territori","type":"0","location":"0","weight":2367135}

La consellera de Territori, Ester Capella i Farré, i l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni i Cuadrado, han signat aquest matí el conveni de col·laboració per a la promoció i construcció d’un mínim de 1.700 habitatges amb protecció oficial i allotjaments dotacionals, de lloguer assequible, situats a Barcelona. L’Ajuntament atorgarà a favor de l’Institut Català del Sòl (INCASÒL) la cessió de drets de superfície o concessions d’ús privatiu dels solars per un termini de 75 anys. L’INCASÒL, per la seva part, invertirà uns 221 milions d'euros en la construcció dels habitatges amb els recursos generats per les fiances de lloguer que gestiona. Aquests habitatges se sumen als diferents programes que està duent a terme el Govern de la Generalitat per incrementar el parc públic de lloguer social de Catalunya.

El conveni és fruit de l’oferiment de sòl de titularitat municipal a la Generalitat perquè hi construís habitatge protegit de lloguer, un oferiment que l’alcalde Jaume Collboni va fer al president Pere Aragonès en la reunió de treball celebrada el mes d’agost passat. Aquest oferiment es va concretar en la celebració, l’octubre passat, de la comissió mixta Ajuntament – Generalitat.

La consellera de Territori ha afirmat que “amb actuacions com aquesta, des del Govern de la Generalitat aconseguim un increment substancial del parc de lloguer social a Catalunya utilitzant tots els mecanismes possibles en coordinació amb els ajuntaments, a Barcelona i a nombrosos municipis del país”. Així mateix, ha afegit que “per fer-ho possible estem reforçant la capacitat de l’INCASÒL per esdevenir una eina de país que contribueixi a garantir el dret a l’habitatge”.

L’alcalde de Barcelona, per la seva banda, ha manifestat que “l’habitatge és un dels reptes principals de la ciutat i la prioritat número u del govern municipal, una prioritat que afrontem de totes les maneres possibles amb l’objectiu de fer més habitatge assequible des de l’Ajuntament, però també amb aliances amb tots els agents”.

D’acord amb el conveni signat, el Departament de Territori desenvoluparà una primera fase de 637 habitatges situats en 11 parcel·les. Es tracta de solars on es podrà iniciar la construcció de la promoció d’habitatges de forma immediata. Una vegada l’Ajuntament formalitzi el dret de superfície a favor de l’INCASÒL, aquest organisme tindrà cinc anys per executar la construcció de la promoció. La inversió prevista en aquesta primera fase és de 82,81 milions d'euros.

Finalitzada l’obra, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, juntament amb el Consorci de l’Habitatge de Barcelona, establirà els criteris d’adjudicació dels habitatges. Es preveu una reserva mínima del 30% del total dels habitatges destinada a joves menors de 35 anys. Així mateix, si l’Ajuntament de Barcelona ho sol·licita, es podrà reservar una part d’aquests habitatges per destinar-los a polítiques específiques d’habitatge municipals.

El conveni també estableix que les parcel·les de la segona fase es programaran durant el termini de vigència del document, mitjançant la signatura d’una d’addenda. Per al seguiment del desenvolupament dels compromisos establerts en el conveni, es crearan dues comissions: una de seguiment, amb l’objectiu de vetllar perquè el conveni s’executi en tots els seus termes, i una de tècnica per fer el seguiment operatiu.

3  

Imatges

Fotografia 1

Fotografia 1 2367135

Fotografia 2

Fotografia 2 2008744

Fotografia 3

Fotografia 3 2815109

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 320328