1. Els projectes ‘Xarxa de hubs d’IA’, ‘Salut Digital intel·ligent’ i ‘TechFabLab’ presentats per Polítiques Digitals al programa RETECH, obtenen, respectivament, 16,6 M€, 3,7 M€ i 9 M€ de finançament europeu
  2. El programa RETECH forma part del desplegament del Pla de Recuperació Transformació i Resiliència (PRTR) i té per objectiu impulsar les xarxes territorials d’especialització tecnològica
  3. Els projectes s’hauran d’executar entre l’1 de gener de 2024 i el 31 de desembre de 2025

La Generalitat de Catalunya, a través de la Secretaria de Polítiques Digitals del Departament d’Empresa i Treball, ha rebut un total de 29,3 milions d’euros dels fons de recuperació europeus per al finançament de tres projectes RETECH, el programa que té per objectiu articular iniciatives autonòmiques orientades a la transformació i l’especialització digital en el marc del Pla de RecuperacióTransformació i Resiliència (PRTR). Elstres projectes que es desplegaran a Catalunya amb aquest finançament són ‘Xarxa de hubs d’intel·ligència artificial’, ‘Salut Digital intel·ligent’ i ‘TechFabLab’, pels quals el Govern ha rebut 16,6 M€, 3,7 M€ i 9 M€, respectivament, per executar-ne les actuacions corresponents entre l’1 de gener de 2024 i el 31 de desembre de 2025.

Impuls a l’ecosistema de la IA

Crear una xarxa de referència a escala europea en intel·ligència artificial per millorar les capacitats tecnològiques, mitjançant el desenvolupament de projectes tractors és l’objectiu del projecte ‘Xarxa de hubs d’IA’. En aquest sentit, les actuacions previstes en el marc d’aquesta iniciativa busquen atraure el sector privat i potenciar la col·laboració publicoprivada i se centren a generar talent empresarial dedicat al camp de la IA mitjançant formacions i amb la creació de programes i itineraris educatius per desenvolupar i donar visibilitat als productes, serveis i eines que ofereix aquesta tecnologia.

El projecte, liderat per Catalunya i amb la participació del País Valencià i les Illes Balears, compta amb un pressupost total de 29 milions d’euros i pretén fomentar la cohesió social i territorial creant solucions basades en IA per desenvolupar el creixement econòmic, promoure un ecosistema de col·laboració i innovació per buscar aliances entre la comunitat científica i acadèmica, i impulsar la comunitat d'empreses emergents perquè realitzin projectes basats en aquesta tecnologia.

Transformació digital en robòtica assistencial

El projecte ‘Salut Digital intel·ligent’, en què Catalunya participa juntament amb el País Valencià i Múrcia, té per objectiu accelerar el procés de transformació digital en l'àmbit de la robòtica assistencial i la sensorització amb la finalitat de conformar un espai de dades a partir del qual es puguin dissenyar millors productes i serveis per a les empreses del sector de la salut.

El projecte compta amb un pressupost global de 6 milions d’euros que es destinaran a promoure la creació de solucions destinades al camp de l'envelliment i a reforçar l’autonomia de les persones grans per optimitzar el sistema sanitari i generar oportunitats per al desenvolupament del teixit empresarial regional, tot generant un entorn de desenvolupament i creació de robòtica assistencial i el seu programari basat en IA a escala local i involucrant empreses que operin en el territori.

Reduir la bretxa de gènere en les TIC

El projecte ‘Tech FabLab’, que s’emmarca dins de la línia RETECH de mesures orientades a potenciar l'ecosistema emprenedor en l’àmbit digital, compta amb un pressupost total de 42 milions d’euros i l’integren Catalunya, Navarra, Cantàbria, Aragó, País Valencià i La Rioja, que lidera el projecte.

La proposta de Catalunya dins d’aquest projecte focalitza l’àmbit d’actuació estratègic en l’emprenedoria digital femenina, ja que es fonamenta sobre el Pla DonaTIC del Govern. Amb l’objectiu últim de reduir la bretxa de gènere existent en l’àmbit TIC per la manca de dones al sector i encara més en posicions tècniques i directives, la iniciativa preveu actuacions per promoure l’accés i el desenvolupament de les dones, tot donant visibilitat al talent femení i fomentant el lideratge i l’emprenedoria digital femenina.