1. L’atur baixa a Catalunya en 2.957 persones i l’ocupació puja en 94.028 persones l’any 2023
  2. L’afiliació a la Seguretat Social va pujar en 94.028 persones (+2,6%) el 2023, el que implica que Catalunya és líder a l’Estat amb 3.709.808 persones afiliades

L’atur va baixar a Catalunya en 2.957 persones l’any passat (-6,2%), el que deixa el nombre de persones en atur en 343.381, la xifra més baixa en un mes de desembre des de 2007. El mes passat es va registrar un augment de l’atur de 3.474 persones (+1%).

El nombre de persones afiliades a la Seguretat Social va pujar en 94.028 (+2,6%) l’any passat, el que implica que ara hi ha 3.709.808 persones afiliades a Catalunya, després que el mes de desembre es registrés un descens de 3.548 afiliacions (-0,1%).

Dades Resum 2023

Per edats, el nombre de persones en atur menors de 25 anys ha pujat en 809 (+4,1%), situant el nombre total de joves aturats en 20.596. Pel que fa a les persones de 25 anys o més, hi ha 3.766 menys (-1,2%) que l’any anterior, deixant la xifra total de persones desocupades en 322.785.

Per sexes, l’atur ha baixat en 1.129 persones en el cas dels homes (-0,8%) i en 1.828 (-5,8%) en el cas de les dones, situant la xifra total de persones aturades de cada gènere en 147.128 i 196.253 respectivament.

Per sectors, l’atur ha baixat en el de Serveis (-0,8% i 1.880 persones aturades menys); Agricultura (-9,3% i 573 persones aturades menys); Indústria(-4,1% i 1.595 persones aturades menys), Construcció (-0,4% i 113 persones aturades menys); i ha pujat en Sense Ocupació Anterior (+5,1% i 1.204 persones aturades menys).

Per demarcacions, l’atur registrat s’ha reduït a totes. Respecte l’any anterior, el descens és de 44 persones (-0,02%) a Barcelona; 750 persones (-1,8%) a Tarragona; 1.318 persones (-4,1%) a Girona; i 845 persones (-4,7%), a Lleida.

Pel que fa a la contractació, l’any passat es van signar 2.478.729 contractes, dels quals el 44,6% van ser contractes indefinits i el 56,4%, temporals. En comparació amb 2022, la contractació ha baixat un 12,7%. La caiguda ha estat més acusada en la contractació temporal (-17,6%) que en la indefinida (-5,7%).

En el capítol d’afiliacions a la Seguretat Social, el 2023 va pujar en 94.028 persones (+2,6 %). En aquests moments, hi ha 3.709.808 persones afiliades a la Seguretat Social a Catalunya.