1. Així es desprèn del ‘DESI Catalunya 2022’, la quarta edició de l’índex compost d’economia i societat digital calculat per a Catalunya amb la metodologia de la CE
  2. Catalunya referma la seva fortalesa en l’àmbit tecnològic amb un índex de digitalització del 63,96%, gairebé 12 punts superior a la mitjana de la UE i 1,6 punts per damunt del 2021
  3. Catalunya continua en la cinquena posició com a país digitalment avançat i, juntament amb el “grup nòrdic”, manté el lideratge del desenvolupament digital a Europa

Catalunya referma un destacat grau de digitalització i continua progressant en la transformació digital de la societat i l’economia. Aquesta és la principal conclusió de la quarta edició de l’índex compost d’economia i societat digital DESI Catalunya 2022, calculat per a Catalunya amb la metodologia de la Comissió Europea. Impulsat pel Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya i elaborat pel Cercle Tecnològic de Catalunya, l’informe indica que Catalunya continua, per quart any consecutiu, en la cinquena posició com a país digitalment avançat i capdavanter a Europa. Amb un grau de digitalització del 63,96%, 11,69 punts superior a la mitjana de la Unió Europea (52,27%), manté, juntament amb el grup nòrdic format per Dinamarca, Finlàndia, Suècia i els Països Baixos, el lideratge del desenvolupament digital a Europa.

L’estructura del DESI Catalunya 2022 la conformen, com en l’edició anterior, 4 dimensions (Capital humà, Connectivitat, Integració de la tecnologia digital i Serveis públics digitals), 10 subdimensions i 33 indicadors.

En concret, el 2022 Catalunya progressa favorablement en totes les dimensions, si bé això no es reflecteix sempre en una millor posició relativa en el conjunt dels 27 estats de la Unió Europea: millora 5,69 punts en l’índex global i creix en totes les subdimensions: Capital humà (+0,51 punts), Connectivitat (+13,63 punts), Integració de la tecnologia digital (+3,55 punts) i Serveis públics digitals (+5,09 punts). Quant a les posicions, Catalunya perd una posició en Capital humà, guanya una posició en Connectivitat i una altra en Integració de la tecnologia digital i manté la quarta posició en Serveis públics digitals.

Pel que fa al Capital humà, les competències dels usuaris d’Internet continuen progressant a l’alça, mentre que els resultats en les competències avançades i de desenvolupament són més discrets. Les dades sobre la formació i l’ocupació en TIC (especialment entre les dones) se situen lleugerament per sobre de la mitjana europea, però tenen força camí per recórrer.

La Connectivitat continua sent un punt fort i la base de la digitalització de Catalunya i és la dimensió en què obté la millor posició, concretament la segona, per darrere de Dinamarca i per davant dels Països Baixos. Cal destacar el resultat de la banda ampla fixa, que lidera el rànquing dels estats de la UE, i el de la implantació de banda ampla fixa, que guanya la segona posició, per darrere d’Hongria.

En Integració de la tecnologia digital, Catalunya passa de la vuitena posició de 2021 a la setena posició el 2022, per davant d’Irlanda. Les empreses catalanes mostren, en general, un bon nivell de digitalització, tot i que el creixement del percentatge de facturació del comerç electrònic en les petites i mitjanes empreses s’ha aturat, tant en l’àmbit nacional com en l’internacional.

En Serveis públics digitals, Catalunya manté la quarta posició. El nivell de digitalització de l’Administració pública a Catalunya augmenta any rere any, però encara hi ha marge de millora en les posicions dels usuaris de l’Administració electrònica i les dades obertes a Catalunya.

Sobre el DESI Catalunya

Per tal de monitorar el rendiment digital general d’Europa i fer un seguiment del progrés de la competitivitat digital dels Estats de la Unió Europea (UE), la Comissió Europea (CE) va crear l’índex compost d’economia i societat digital (DESI, Digital Economy and Society Index), que s’ha establert com l’índex de referència a Europa per comparar l’avenç digital dels països.

Aquesta és la quarta vegada que es presenten els resultats del DESI calculat per a Catalunya d’acord amb la metodologia de la CE, gràcies a la col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i el Cercle Tecnològic. Les dades s’han obtingut majoritàriament de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) i de la Direcció General de Transparència, Dades Obertes i Col·laboració del Departament d’Acció Exterior i Unió Europea.

El 2021, la CE va ajustar el DESI perquè reflectís les dues iniciatives polítiques principals que afectaran la transformació digital a la UE durant els pròxims anys: el Mecanisme de Recuperació i Resiliència i la Brúixola Digital de la Dècada Digital de la UE. Així, els indicadors del DESI Catalunya 2021 es van estructurar seguint els quatre àmbits principals de la Brúixola digital, en lloc de les cinc dimensions de les edicions anteriors (2019 i 2020). Pel que fa al nombre d’indicadors, aquests van passar de 37 a 33: se’n va eliminar alguns i se n’hi van afegir de nous.

El DESI 2022 ha mantingut l’estructura del DESI 2021: 4 dimensions (Capital humà, Connectivitat, Integració de la tecnologia digital i Serveis públics digitals), 10 subdimensions, i 33 indicadors, però s’hi han fet tres canvis que afecten el càlcul: s’ha eliminat un indicador, s’hi ha afegit un indicador nou, i s’ha modificat la metodologia de càlcul d’alguns dels indicadors. Això ha comportat haver de tornar a calcular l’índex DESI dels anys 2020 i 2021 aplicant els canvis de 2022 per poder analitzar l’evolució del període 2020-2022.