1. L’objectiu és que l’infant o adolescent acollit pugui gaudir d’activitats de lleure i alleugerir la tasca de cura i atenció que dona la família acollidora
  2. Es passa de 60 a 90 euros al mes per infant o adolescent acollit i fins als 120 euros en el cas d’infants o adolescents acollits amb més del 65% de discapacitat o els acollits en unitat convivencial d’acció educativa

El Govern ha augmentat el complement Respir que reben les famílies d’acollida amb la voluntat d’incentivar la mesura de l’acolliment familiar dels infants i adolescents tutelats per l’Administració i de garantir l’estabilitat d’aquesta mesura de protecció. El complement Respir es dona amb l’objectiu que l’infant o adolescent acollit pugui gaudir d’activitats de lleure i també d’alleugerir la tasca de cura, gran dedicació i atenció que fa la família acollidora.

La decisió d’augmentar aquesta ajuda s’ha fet per reforçar el suport que el Govern dona a aquestes famílies i perquè l’import d’aquest complement no ha estat objecte de revisió des de l’any 2017, mentre que la variació de l’IPC en els darrers 5 anys ha estat del 17,5%, amb el consegüent augment de preus dels serveis en general. A més, els salaris no s’han incrementat en consonància amb l’IPC en els darrers anys i això ha provocat una pèrdua del poder adquisitiu de les famílies força important, que fa perillar l’efectivitat del complement.

Per donar resposta a aquesta situació, l’acord aprovat avui per l’Executiu incrementa l’import del complement respir de 60 a 90 euros al mes per infant o adolescent acollit i fins als 120 euros al mes en el cas d’infants o adolescents acollits amb més del 65% de discapacitat o els que estiguin acollits en unitat convivencial d’acció educativa. Per fer-ho possible, el Govern destinarà 66.600 euros per al que queda de 2023 i 266.400 per al 2024.

Més d’un miler d’infants i adolescents acollits

L’acolliment familiar, simple o permanent en família aliena és una de les formes d’ajut i protecció als infants i adolescents que es troben en una situació familiar que fa que hagin de viure fora de la seva família i, per tant, l’acolliment els ofereix una alternativa.

L’acolliment d’infants o adolescents en unitat convivencial consisteix en una mesura de protecció d’integració familiar adreçada a infants i adolescents que, a causa de les seves circumstàncies i característiques, tenen dificultats per accedir a l’acolliment ordinari, ja que requereixen una atenció més especialitzada. Aquesta mesura de protecció es presta a través de famílies acollidores qualificades prèviament seleccionades, que disposen d’una formació i experiència relacionades amb l’educació, la infància i l’adolescència per donar resposta a les necessitats educatives o cures especials que necessiten els infants o adolescents.

Actualment, a Catalunya hi ha 783 famílies acollidores i 937 infants i adolescents acollits. A més, també hi ha 139 famílies col·laboradores que acullen 150 infants majors de 9 anys durant els caps de setmana i vacances escolars. L’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció, organisme autònom administratiu adscrit al Departament de Drets Socials, mitjançant la Secretaria d’Infància, Adolescència i Joventut, és l’organisme competent en matèria d’acolliments familiars en família aliena.