1. El projecte pioner és possible gràcies a un acord entre les empreses Capgemini i Google per ajudar les empreses a maximitzar el potencial de l’IA

El Govern de la Generalitat de Catalunya llença el primer xat en català d’intel·ligència artificial generativa basat en el llenguatge artificial de la plataforma Google Cloud’s Vertex AI. Es tracta d’un projecte experimental que es produeix mitjançant la col·laboració de la Secretaria de Telecomunicacions i Transformació Digital, el Departament d’Empresa i treball, Capgemini i Google Cloud.

Aquest projecte d’intel·ligència artificial generativa en català es començarà a aplicar per generar respostes automàtiques a les consultes, les queixes i els suggeriments que la ciutadania fa arribar a l'Oficina de Gestió Empresarial (OGE) de la Generalitat de Catalunya. Com es tracta d’un sistema experimental, i per tal de garantir la qualitat de la informació, el personal de l'OGE revisarà les respostes generades pel sistema.

Mitjançant aquest sistema pioner, desenvolupat amb el suport de Capgemini amb Google Cloud, es pretén reduir el temps de resposta a la ciutadania i millorar els serveis públics, amb l'objectiu de dotar l'Administració d'agilitat, innovació i solucions tecnològiques centrades a les necessitats de les persones.

D’altra banda, la iniciativa introdueix el català en la intel·ligència artificial generativa per tal d’afavorir l’ús del català amb aquesta tecnologia. Així doncs, es fa un pas més per garantir que les persones puguin utilitzar el català per relacionar-se amb l’Administració per vies digitals.

Finalment, l’acord entre les tecnològiques i el Govern, permet obrir camí a la resta de mercat per explotar la generació de respostes automàtiques intel·ligents en català, per qualsevol àmbit i sector empresarial. Aquesta iniciativa ha estat possible gràcies al fet que Capgemini i Google Cloud han creat el Centre d'excel·lència global d'IA Generativa (CoE, en les seves sigles en anglès) per treure el màxim profit a tot el potencial d’aquesta tecnologia.