1. El Pla de xoc contra els abusos en la contractació a temps parcial ha permès que 3.639 augments de jornada siguin superiors al 50% i 2.915 pujades siguin de jornada inferior o igual al 50%
  2. Un total de 3.488 dones treballadores i de 3.066 homes que tenien un contracte a temps parcial han vist incrementada la jornada laboral

Fins al 31 de març d’enguany, la Inspecció de Treball de Catalunya ha aconseguit incrementar la jornada laboral a 6.554 persones treballadores que tenien un contracte a temps parcial.

Es tracta d’un balanç elaborat un cop detectades possibles irregularitats, a través de l’eina de lluita contra el frau i de la tramesa de cartes a les empreses per instar a la revisió de la situació de les persones treballadores a temps parcial.

Aquesta iniciativa s’emmarca en el marc del Pla de Xoc contra els abusos en la contractació a temps parcial amb l’enviament de 21.196 cartes o comunicacions fet el setembre de l’any passat a Catalunya.

L’enviament de les cartes i comunicacions es va fer una vegada analitzada l’evolució dels percentatges de jornada de determinades empreses en què es detectava que podrien estar comunicant percentatges de parcialitat inferiors a la jornada real realitzada per la persona treballadora.

Resultats concrets

De les 6.554 persones treballadores que han vist incrementada la seva jornada laboral arran de la intervenció de la Inspecció de Treball de Catalunya, 3.639 s’han vist beneficiades amb un augment superior al 50%, i 2.915 amb una pujada inferior o igual al 50%.

Així mateix, del total de persones treballadores beneficiades, 3.488 dones i 3.066 homes que tenien un contracte a temps parcial han vist incrementada la jornada laboral.

Per demarcacions provincials, a Barcelona se n’han beneficiat 5.089 persones treballadores; a Girona, 536; a Lleida, 241, i a Tarragona, 688.

Per edats, la regularització de contractes l’encapçala la franja de 26 i 44 anys (2.862 contractes); seguida de la de 19 a 25 anys (1.673); de 45 a 65 anys (1.660); menors de 19 anys (309) i, finalment, de majors de 65 anys (50).

Pel que fa als resultats segons l’activitat econòmica de l’empresa, els tres primers àmbits dels contractes regularitzats s’emmarquen en l’hostaleria (3.082); seguida del comerç a l’engròs i al detall (1.210) i activitats artístiques i lleure (821).

Per acabar, el balanç en funció de la nacionalitat de les persones treballadores indica que 4.646 són espanyoles i 1.908 estrangeres.