1. Se situen un a l’oest de la carretera de Barcelona, on es construiran tots els pisos, i un altre a l’est de l’avinguda Catalunya, que acollirà equipaments i espais lliures
  2. El Govern invertirà més de 25 MEUR en la construcció d’uns 174 habitatges públics a preu assequible en un municipi amb un parc públic molt escàs, gran demanda d’habitatge i preus tensionats
  3. L’INCASÒL, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Parets del Vallès també subscriuran un conveni que possibilitarà construir 58 habitatges públics més a la zona central


Imatge
En vermell, els dos terrenys comprats per l’INCASÒL.
{"name":"2024/06/14/15/07/5c186fec-5c7f-4662-b06e-3d71b4b9c43d.JPG","author":"Territori","type":"0","location":"0","weight":377614}


L’Institut Català del Sòl (INCASÒL), dependent del Departament de Territori, ha comprat per 2,1 MEUR dos terrenys a Parets del Vallès per construir-hi 116 habitatges públics a preu assequible de compra i de lloguer, així com equipaments i zones verdes. A més, aquest ens, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Parets també subscriuran un conveni per possibilitar la construcció d’almenys 58 habitatges de lloguer assequible més a la zona central.

Pel que fa als dos terrenys que l’INCASÒL ja ha adquirit, un es troba a l’oest de la carretera de Barcelona —conegut popularment com el plàtan—, i és on es construiran els aproximadament 116 habitatges públics a preu assequible previstos, tant de compra com de lloguer, així com una zona verda. El segon terreny se situa a l’est de l’Avinguda Catalunya, a prop del Pavelló Esportiu Municipal, i concentrarà els equipaments i el gruix dels espais lliures. En total, els dos terrenys adquirits, anomenats sector PE5, sumen prop de tres hectàrees. Als 2,1 MEUR que l’INCASÒL ha destinat a la compra del sòl caldrà afegir encara el cost de construcció dels habitatges.

Un cop adquirits els terrenys, per poder edificar els pisos ara caldrà tramitar un Pla de millora urbana (PMU), que possibiliti la construcció d’habitatges socials i l’obtenció de sòl per a equipaments. Aquest PMU el redactarà el Departament de Territori en coordinació amb l’Ajuntament, que serà també l’encarregat de la seva tramitació administrativa. Així, s’espera haver completat tota la tramitació a finals de 2025.

Altres 58 pisos de lloguer assequible

D’altra banda, el mateix INCASÒL, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, també dependent del Departament de Territori, i l’Ajuntament de Parets del Vallès subscriuran pròximament un conveni de col·laboració per fer possible la construcció d’almenys 58 pisos de lloguer assequible més. El consell d’administració va aprovar ahir aquesta subscripció.

En aquest cas, els pisos s’ubicaran en l’anomenat sector PE4, Zona Central, en dues parcel·les titularitat municipal, el dret de superfície de les quals se cedirà a l’INCASÒL perquè hi pugui construir els edificis, amb una inversió estimada de 8,5 MEUR.

L’Ajuntament i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya col·laboraran en la definició dels criteris d’adjudicació. En tot cas, el 25% dels pisos es reservaran a menors de 35 anys i l’Ajuntament també podrà reservar un màxim del 10% dels habitatges per atendre necessitats socials. L’Agència serà l’ens responsable de dur a terme l’adjudicació dels habitatges i també del seu manteniment.

Parets del Vallès és una de les àrees amb demanda residencial forta i acreditada i també és un dels municipis declarats zona de mercat residencial tensionat on, per tant, es regula el preu màxim del lloguer. Tot i això, el municipi només disposa d’un 3% del seu parc edificat destinat a polítiques socials i, segons les previsions del Pla territorial sectorial d’habitatge (PTSH) que es troba en tramitació, l’any 2024 s’hauria d’haver assolit el 15%. Fins aquesta compra de terrenys per part d’INCASÒL, la Generalitat no comptava amb sòl de propietat pública al municipi per poder-hi construir habitatges públics; una necessitat peremptòria atès que el sostre potencial per a habitatge assequible que preveu el planejament municipal no és suficient per donar resposta a les necessitats detectades.

És rellevant destacar que, amb aquesta operació, s’ha evitat que aquest sòl es convertís en habitatge de renda lliure i privat segons el planejament, per passar-lo a habitatge protegit. De tal manera, s’aconsegueix millorar i augmentar el nombre d’habitatge assequible existent al municipi de Parets del Vallès i, en conseqüència, ajuda a revertir i pal·liar la situació actual, realitzant una inversió de gran calibre i diferencial a la zona del Vallès i de l’entorn de Granollers.

Donada la situació actual, en què la promoció pública d’habitatge protegit al municipi no arriba a la vintena de pisos, l’operació d’adquisició de sòl públic promoguda per la Generalitat de Catalunya esdevé una millora molt significativa.

1  

Imatges

Plànol

Plànol 377614

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 641890