El Grup de Suport de Muntanya i del Grup de Suport Aeri del Cos d’Agents Rurals ha permès el transport aeri del material i ubicar-lo en indrets de difícil accessibilitat

El Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny ha començat a tancar l’accés a les antigues explotacions mineres del massís amb l’objectiu de protegir les colònies de ratpenats i evitar possibles accidents de les persones que hi accedeixen. L’actuació compta amb el suport del Cos dels Agents Rurals del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya.

La col·laboració del Grup de Suport de Muntanya i del Grup de Suport Aeri del Cos d’Agents Rurals ha permès el transport aeri del material i ubicar-lo en indrets de difícil accessibilitat per fer aquest tancament i evitar la freqüentació de persones en aquest hàbitat d’alt interès de conservació. El 30 de maig, es van tancar tres accessos en una d’aquestes antigues mines.

Moment de la col·locació de la reixa{"name":"2024/06/06/09/49/1e89c7f6-edd9-450a-9992-3704c52f2bea.jpg","author":"Agents Rurals","type":"0","location":"0","weight":307303}


El massís del Montseny va tenir una activitat minera important a principis del segle XX. Actualment, hi ha un gran nombre de mines abandonades que es consideren hàbitats d’alt interès de conservació perquè han estat ocupades per fauna invertebrada i vertebrada cavernícola, com ara els ratpenats.

Una vintena d’espècies

Al Montseny, hi ha una gran riquesa de ratpenats, amb 21 de les 30 espècies catalanes. La meitat d’elles estan incloses al catàleg de fauna amenaçada de Catalunya (Decret 172/2022), fet que posa de manifest la responsabilitat de conservació del parc pel que fa a aquests mamífers. Entre les espècies cavernícoles del Montseny, destaquen el ratpenat de cova (Miniopterus schreibersii) i les ferradures gran i petita (Rhinolophus ferrumequinum i R. hipposideros respectivament). Una altra espècie cavernícola d’hàbitats forestals, que ha aparegut esporàdicament durant les migracions a mines del Montseny, és el ratpenat de ferradura mediterrània (Rhinolophus euryale).

Són espècies protegides que utilitzen les cavitats de les mines per hivernar, criar o com a refugis de pas durant les seves migracions. Un exemple és el miler de ratpenats de cova que es concentren a les mines del Montseny durant les seves migracions dels refugis d’hivernada (del Garraf o Sant Llorenç del Munt) a la costa mediterrània, on crien aprofitant l’abundància de mosquits dels que s’alimenten.

Seguretat de les persones i conservació de l’espècie

En els últims anys, s’ha detectat un increment constant de persones que entren a les mines abandonades del Montseny, on hi ha un alt risc d’accidents pels despreniments que hi ha i per l’existència de pous profunds de ventilació. La presència humana en aquests indrets provoca un gran perjudici a la fauna cavernícola i en especial als ratpenats perquè impedeixen el seu descans diürn, obligant-los a una despesa energètica que necessiten per a les seves llargues migracions.

1  

Imatges

Agents Rurals col·loquen la reixa al pou amb ajuda helicòpter

Agents Rurals col·loquen la reixa al pou amb ajuda helicòpter 307303