1. S’han homogeneïtzat els criteris perquè totes les OLH puguin fer els mateixos tràmits, principalment gestió dels ajuts al lloguer, a la rehabilitació, del Registre de Sol·licitants i tramitació de les cèdules de segona ocupació
  2. Ja han signat el conveni amb 115 oficines, de les 119 que hi ha, un dels quals avui a Girona


Foto{"name":"2024/06/13/13/03/48ec276a-0a50-4284-a4a7-534c35b4a285.jpg","author":"Territori","type":"0","location":"0","weight":574775}

La directora de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, Sílvia Grau i Fontanals, i la tinenta d’alcaldia i regidora de Transició Ecològica i Transformació Urbana de l’Ajuntament de Girona, Cristina Andreu Displàs, han explicat aquest matí els trets principals del nou conveni d’habitatge signat entre les dues parts per a la gestió de l’Oficina Local de Girona. També hi ha assistit el director dels serveis territorials del Departament de Territori a Girona, Sergi Albrich Viñas.

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya del Departament de Territori ha implementat un nou model de gestió de les Oficines Locals d’Habitatge (OLH) per tal d’unificar els criteris i homogeneïtzar les tasquesque duen a terme amb la ciutadania en cadascun dels seus territoris. Aquest nou model s’estableix mitjançant un conveni plurianual (2024-2027) que els dona garantia d’estabilitat econòmica per 4 anys.

Per a la directora de l’Agència, “amb aquests convenis donem estabilitat per 4 anys a les Oficines Locals d’Habitatge perquè puguin fer una planificació. També hem homogeneïtzat els criteris i les hem dotat de la garantia econòmica necessària. El pressupost destinat a les Oficines Locals s’ha duplicat per donar un servei de qualitat amb la voluntat de facilitar la gestió i ser més pròxims a la ciutadania”.

Les OLH són les oficines encarregades de gestionar els temes relacionats amb l’habitatge directament en el territori i donen servei a la ciutadania de manera especialitzada i propera en temes d’habitatge. Amb la signatura del conveni actual s’homogeneïtzen les condicions per a tot el territori sobre les gestions que poden fer i que són principalment la tramitació d’ajuts de lloguer, la tramitació de prestacions d’especial urgència, ajudes a la rehabilitació, inscripcions al registre de sol·licitants d’habitatge protegit i la tramitació de cèdules de segona ocupació.

Així mateix, el nou conveni suposa per a aquestes oficines una major estabilitat econòmica, ja que al ser plurianual queda garantit per quatre anys el pagament inicial, que es calcula en funció de la població potencial que han d’atendre. A més d’aquest pagament inicial, les OLH poden incrementar el seu pressuposten funció de l’increment de tasques que justifiquin que s’han fet durant l’any, respecte de l’any anterior. Això significa un pressupost inicial anual de 5.194.311 euros, el mateix que hi havia per a l’any 2023 però que per primer cop es pot duplicar fins als 10.550.000 euros anuals, en funció de l’increment de tasques justificades.

Ja s’han signat 115 convenis del total de 119 OLH que hi ha actualment en funcionament a Catalunya, i es preveu que en les properes setmanes se signin la resta.

1  

Imatges

Foto

Foto 574775

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 508815