El Departament d’Empresa i Treball i el Col·legi del Treball Social de Catalunya han signat un conveni de col·laboració per impulsar el projecte d’assessorament en atenció psicosocial derivada d’accidents laborals mortals i molt greus.

L’objectiu de la iniciativa del Departament és que el Col·legi del Treball Social de Catalunya elabori un projecte per facilitar el suport social a les víctimes d’accidents laborals mortals i molts greus per tal de preveure i minimitzar els efectes generats per l’accident.

El projecte del Col·legi del Treball Social de Catalunya, que anirà dirigit a les empreses, persones treballadores i els seus familiars, consistirà en tres actuacions principals.

En primer lloc, s’identificaran els factors socials, necessitats i alteracions psicosocials que influeixen en la situació de pèrdua de salut/malaltia de la persona accidentada i l’entorn, ja sigui laboral o personal.

En segon lloc, s’elaborarà una guia de recomanacions que, dirigides a l’empresariat, persones treballadores afectades i famílies, possibiliti l’ajuda, l’abordatge i seguiment de les situacions.

I, finalment, es portarà a terme una proposta de dimensionament i funcions vinculada a la creació d’una unitat d’atenció psicosocial, que inclogui un equip professional destinat a l’atenció social amb capacitat de resposta.