1. Consellera Verge: “Amb la creació del circuit territorial de la vegueria de Barcelona, assegurem que tot Catalunya disposa dels mateixos espais de coordinació i d’avaluació per abordar les violències masclistes”.
  2. Els circuits coordinen a cada territori les actuacions de tots els agents que intervenen davant les violències masclistes.
  3. La coordinació de la Xarxa d'abordatge en situacions de violències masclistes a tots els territoris de Catalunya és clau per garantir que les actuacions i polítiques s’apliquen amb els estàndards de qualitat, i amb el suport del Departament d'Igualtat i Feminismes.
Creació del circuit territorial d’abordatge de les violències masclistes de la vegueria de Barcelona.{"name":"2024/06/05/17/23/e4e896fc-7f07-4c01-8e04-8bddd9c9b24a.jpg","author":"Consellera d'Igualtat i Feminismes","type":"0","location":"0","weight":111271}

Avui dimecres s’ha creat el circuit territorial d’abordatge de les violències masclistes de la vegueria de Barcelona. Amb aquest, totes les vegueries ja compten amb el seu circuit propi, així com gran part de les comarques i els municipis més grans de 20.000 habitants de Catalunya. “Amb la creació avui del circuit territorial de la vegueria de Barcelona, assegurem que tot Catalunya disposa dels mateixos espais de coordinació i d’avaluació per abordar les violències masclistes”, ha compartit la consellera d’Igualtat i Feminismes, Tània Verge Mestre, a la primera trobada del circuit celebrada a Terrassa. “La nostra força és que tenim un Model d'Abordatge de les Violències Masclistes per a tot el país", ha continuat Verge, que ha ressaltat que “el model es basa en el treball en xarxa de tots els agents implicats”. “Els espais de coordinació territorials permeten compartir eines i estratègies, aprendre conjuntament i que tots els agents se sentin corresponsables d’aquesta lluita que és de país”, ha afegit la consellera. Cada trobada del circuit se celebrarà a una de les ciutats de la vegueria, que aniran rotant per les diferents comarques.

Els circuits territorials organitzen el treball en comú dels diferents agents del territori que intervenen davant les violències masclistes, com són les administracions públiques, les organitzacions socials, o els agents econòmics i socials. El nou circuit territorial de la vegueria de Barcelona és l’espai de coordinació dels seus circuits locals i comarcals. En aquest sentit, el delegat territorial del Govern de la Generalitat a Barcelona, Joan Borràs Alborch, ha comentat que “una intervenció coordinada és especialment necessària en una vegueria com la nostra, on s’hi concentra el 63% de la població de Catalunya”. Actualment, hi ha circuits a totes les seves comarques: al Baix Llobregat, al Barcelonès, al Maresme, al Vallès Occidental i al Vallès Oriental. A més, molts dels municipis de la vegueria compten amb circuit propi, com per exemple Barcelona, Les Franqueses del Vallès, Granollers, Masnou, Mataró, Mollet del Vallès, Premià de Mar, Pineda de Mar, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet o Terrassa, entre d’altres.

Entre els objectius del circuit de cada vegueria, hi ha potenciar la coordinació, participació, col·laboració i cooperació entre tots els agents del territori en l'àmbit de les violències masclistes. A més, des del circuit també es vetlla per la correcta implementació del Protocol Marc per una Intervenció amb Diligència Deguda en Situacions de Violència Masclista, que estableix uns estàndards que tots els poders públics, com els locals i els comarcals, han de complir en tots els seus circuits, protocols, instruments i serveis.

El circuit també és l’espai on els agents comarcals i locals de la vegueria poden participar en el disseny de les propostes i iniciatives de la Generalitat referides a les violències masclistes, així com rebre informació de les polítiques i normes que aprova i executa en aquest àmbit. Durant la reunió, Verge ha volgut recordar a totes les representants dels ens locals i comarcals que “no esteu soles, perquè les violències masclistes no passen només a una dona o a una família, a una comunitat o a un municipi, sinó que ens estan impactant com a país, i estan impactant el conjunt de persones que interveniu en aquella situació”. “Per això, aquests espais de coordinació són per acompanyar-vos en tot el que necessiteu”, ha reblat la consellera.

Els circuits territorials repartits per tot el país formen part de la Comissió Nacional per una Intervenció Coordinada contra les Violències Masclistes (CNVM), que s’articula a tot Catalunya mitjançant aquests espais de coordinació. La CNMV és l'òrgan que a tot el país s’encarrega de la coordinació institucional en l’abordatge de la violència masclista. Així, impulsa, fa el seguiment i avalua les polítiques i actuacions que duu a terme la Generalitat, així com fomenta la participació i col·laboració entre administracions, agents econòmics i socials, col·legis professionals, entitats i òrgans de la societat civil que treballen en aquest àmbit. Al seu torn, els circuits territorials comuniquen i executen les decisions adoptades pel Ple de la Comissió a cada territori.

“És un orgull pel país que seiem junts tants actors que tenen un paper important en les polítiques d'abordatge de les violències masclistes en qualsevol de les seves dimensions: això és inèdit en l’àmbit internacional”, ha compartit Verge en referència a la CNMV. “Amb la creació dels circuits territorials, hem replicat la Comissió Nacional per una Intervenció Coordinada contra les Violències Masclistes a tot el país i hem culminat el desplegament dels espais de coordinació i d'avaluació de l'abordatge de les violències masclistes”.

Creació del circuit territorial d’abordatge de les violències masclistes de la vegueria de Barcelona.{"name":"2024/06/05/17/24/2f7bb67a-ba89-47b0-8817-33acda8ca75e.jpg","author":"Conselleria d'Igualtat i Feminismes","type":"0","location":"0","weight":46627}

La coordinació de la Xarxa d'abordatge en situacions de violències masclistes a tots els territoris de Catalunya és clau per garantir que les actuacions i polítiques s’apliquen amb els estàndards de qualitat i amb el suport del Departament d'Igualtat i Feminismes, que lidera i coordina l’erradicació de les violències masclistes a Catalunya a través de la Direcció General per a l’Erradicació de les Violències Masclistes.


Òrgans i estructura del circuit

L’òrgan de major rang del circuit és la mesa institucional, que és l’estructura política que s'encarrega de prendre les decisions estratègiques, així com dels compromisos i objectius anuals del circuit. Per exemple, aprovar nous procediments o documentació. També autoritza a l'equip tècnic perquè treballi en xarxa. “La mesa institucional és clau perquè garanteix que el treball en xarxa amb violències masclistes és una feina que no es fa en moments lliures, sinó que forma part de la pròpia intervenció”, ha comentat la directora general per a l’Erradicació de les Violències Masclistes, Laia Rosich Solé, durant la reunió. “Cal que les persones amb càrrecs polítics i de decisió tinguin clar que el treball en xarxa és imprescindible a l’hora d’abordar les violències masclistes”.

La seva presidència està en mans de la Delegació del Govern de la Generalitat de la vegueria, i les vicepresidències són per membres del Departament d’Igualtat i Feminismes: la directora general per a l’erradicació de les violències masclistes, la secretària de Feminismes, i la director/a dels serveis territorials a la vegueria. A més, també en formen part representants dels diferents departaments de la Generalitat a cada territori, dels Mossos d’Esquadra, de l’institut Forense de Catalunya i de la DGAIA, així com dels Consells Comarcals de la vegueria, dels municipis de més de 20mil habitants, de la Diputació corresponent, de l’Audiència Provincial, de la Fiscalia Provincial, de l’Assemblea Territorial de Dones i altres representants d’entitats que treballin, promoguin i impulsin actuacions en l’àmbit de la prevenció o la reparació de les violències masclistes a la vegueria.

La comissió tècnica és l’òrgan que executa les decisions que provenen de la mesa institucional, a més de donar suport tècnic als circuits locals i comarcals de la vegueria, designar els grups de treball i traspassar la informació i el coneixements entre la mesa institucional, els grups de treball i els circuits locals i comarcals. La formen membres dels departaments d’Igualtat i Feminismes, Interior, Justícia, Salut, Drets Socials i dels Consells Comarcals, així com representants de cadascun dels circuits comarcals i locals de la vegueria, que conformen els equips comarcals i locals. El seu objectiu és garantir la intervenció coordinada i en xarxa de les violències masclistes que tenen lloc a la vegueria, d’acord amb allò que s’impulsi des del circuit corresponent.

“Amb la creació de la Mesa i la comissió tècnica fem un pas indispensable per dotar-nos de les eines necessàries per ser més efectius”, ha ressaltat el delegat territorial del Govern de la Generalitat a Barcelona. A banda, per treballar temes específics hi ha els grups de treball, que es creen per decisió de la mesa institucional, a proposta de la comissió tècnica. Poden ser grups permanents o per un temps concret, i hi poden intervenir de forma puntual persones expertes, sempre que es valori necessària la seva intervenció segons el tema. Estan formats per agents tècnics que participen al circuit. Per exemple, alguns dels grups poden ser de sensibilització i prevenció, o d’habitatge.

També es compta amb els Agents de Proximitat, que són professionals que realitzen l’atenció i l’abordatge de les violències masclistes des de qualsevol àmbit (cossos de seguretat, serveis socials, salut, serveis especialitzats, centres educatius,... ) a cada vegueria. Per últim, la secretaria tècnica gestiona el funcionament del circuit, i està formada pel personal tècnic dels Serveis Territorials del Departament d’Igualtat i Feminismes a la vegueria.