1. La Generalitat publica la llista de principals beneficiaris d’aquests recursos a les comarques centrals, que inclou 1.053 empreses, 104 corporacions locals, 78 entitats sense ànim de lucre i 12 centres de recerca, entre altres
  2. El 96% de les empreses que s’han adjudicat fons a la vegueria són pimes
  3. Renovables, indústria, cures, rehabilitació d’edificis, mobilitat, preservació del litoral i turisme són els sectors que obtenen més recursos
  4. El Departament d’Economia i Hisenda activa un nou visor interactiu amb dades de l’arribada d’aquests fons a Catalunya


L’impacte dels fons Next Generation EU, provinents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR), a la Catalunya Central puja un total de 215,4 milions d’euros a 30 d’abril del 2024. En concret, aquests recursos s’han adjudicat a 1.053 empreses (el 96% de les quals són pimes), 104 corporacions locals, 4.280 particulars, 78 entitats sense ànim de lucre, 12 centres de recerca i/o formació i 11 entitats del sector públic de la vegueria. En total, 5.539 beneficiaris de la Catalunya Central han captat recursos procedents de convocatòries, licitacions o concessions directes, tant de la Generalitat com de l’Estat.

Gairebé la meitat de l’import captat per les entitats i particulars de la Catalunya Central (43,6%) s’ha assignat a empreses (94 milions), el 33’7% s’ha adjudicat a corporacions locals (72,7 milions), les entitats sense ànim de lucre han absorbit el 7% (16,2 milions) i els centres de recerca, el 4% (9,6 milions). Els particulars, amb un total de 20,6 milions, s’emporten el 10% de tots els recursos compromesos la vegueria.

Beneficiaris de la vegueria de la Catalunya Central (imports en milions d’euros)


Beneficiaris de la vegueria de la Catalunya Central{"name":"2024/05/29/14/05/514ca09b-8bbe-499b-ae71-4d12982dff9a.png","author":"ECO","type":"0","location":"0","weight":52589}


La consellera d’Economia i Hisenda, Natàlia Mas Guix, ha donat a conèixer aquestes dades durant una visita al Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya i ha explicat que es poden trobar al visor interactiu que el Departament d’Economia i Hisenda ha posat a disposició de la ciutadania per facilitar informació actualitzada de l’impacte real dels fons Next Generation a Catalunya. La nova eina, que s’actualitzarà periòdicament, permet consultar com s’han distribuït aquests recursos al territori, a través de convocatòries, licitacions i concessions directes realitzades tant per la pròpia Generalitat com pel govern espanyol.

L’aterratge dels fons NGEU a la Catalunya Central


Entre les empreses que s’han adjudicat fons Next Generation a les comarques centrals destaquen La Farga Yourcoppersolutions (14 milions per reduir el consum de matèries primeres verges i per millorar l’eficiència energètica i la protecció animal en el procés de fosa de reciclables i ferralla de coure); Aigües de Manresa (6 milions per a projectes de sostenibilitat del cicle de l’aigua i digitalització); Industrial Puigreig (1,6 milions per a la rehabilitació d’edificis i la millora de l’eficiència energètica en habitatges); o Hidràulica i Mecànica Sallentina, que ha captat 2,3 milions d’euros per dur a terme una experiència pilot basada en una nova tecnologia d’electromobilitat sostenible a la indústria minera.


Pel que fa a les corporacions locals, ressalten els gairebé 14 milions assignats a l’Ajuntament de Manresa, amb els quals té previst rehabilitar la fàbrica de l’Anònima Manresana o millorar l’eficiència i la digitalització del servei de transport públic urbà, amb l’adquisició d’autobusos elèctrics i la instal·lació de punts de recàrrega; els 9 milions d’euros que rebrà el Consorci del Bages per a la Gestió de Residus per ampliar la planta de tractament mecànic i biològic de la fracció resta i modificar la línia de pretractament de la fracció orgànica de la planta de compostatge; o els 7,6 milions compromesos amb l’Ajuntament de Moià, que dedicarà íntegrament al Centre Cultural Les Faixes.


En l’apartat de centres de recerca, cal remarcar els 6 milions destinats al Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, per impulsar la bioeconomia forestal, reactivar la transició energètica i potenciar la ramaderia extensiva i el pasturatge com a servei ambiental; o els 2,6 milions de la UVIC per contractar joves en iniciatives de recerca i innovació, en el marc del Programa Investigo. La Fundació Ampans és l’entitat sense ànim de lucre que ha captat més diners, 3,6milions, que invertirà en una aplicació mòbil per a l’acompanyament de familiars cuidadors de persones amb discapacitat intel·lectual.


Els àmbits més beneficiats pels fons NGEU

En la distribució per àmbits, encapçalen el rànquing els 45 milions destinats a energies renovables i els 40,7 milions per a la indústria, que concentren un 40% de l’import total. Les cures i la inclusió, la rehabilitació d’edificis, la mobilitat urbana, la preservació litoral i els recursos hídrics i el turisme són els sectors que rebran un altre 40% dels recursos. La resta es dedicaran a polítiques d’ocupació, ecosistemes i biodiversitat i ciència, entre altres.

Imports i percentatges per àmbits{"name":"2024/05/29/14/13/e6e7bd57-e686-46cd-8efb-7758f5fcade1.png","author":"ECO","type":"0","location":"0","weight":53146}


Principals entitats beneficiàries de fons Next Generation ala Catalunya Central a 30 d’abril del 2024


SPLENDIDFOODSSAU

381.654,73€

AWAYTER SL

376.604,08€

AUTOMATISMOSTEINCOSL

371.376,04€

HIDRODATA SA

328.840,00€

GRANGESTERRAGRISASL

326.038,55€

ALGEMYINGREDIENTSSL

325.000,00€

INDUSTRIASPONSASA

321.269,00€

TECNIQUESD'ESTAMPACIOIEMBUTICIODEMETALLSSA

305.544,00€

TV UP MEDIATELECOMSL

297.025,00€

POLISILK SA

296.642,19€

PLANETFACTORYINTERACTIVESL

287.310,20€

AGROPECUARIALLADOSL

284.528,00€


Corporacionslocals

Beneficiari

Import

AJUNTAMENT DE MANRESA

13.982.584,22€

CONSORCI DELBAGESPERALAGESTIÓDE RESIDUS

9.036.394,00€

AJUNTAMENT DE MOIÀ

7.582.301,86€

AJUNTAMENTDESANTJULIÀDEVILATORTA

4.338.324,71€

AJUNTAMENT DEVIC

4.064.591,05€

AJUNTAMENTDE LESMASIES DEVOLTREGÀ

3.275.970,79€

CONSORCID'OSONADESERVEISSOCIALS

3.215.326,42€

CONSELLCOMARCALDELBERGUEDÀ

2.928.568,10€

AJUNTAMENT DEPINÓS

2.280.861,57€

AJUNTAMENT DESALLENT

1.706.852,48€

MANCOMUNITATINTERMUNICIPALVOLUNTÀRIALAPLANA

1.361.372,78€

AJUNTAMENT DE CARDONA

1.046.399,72€

AJUNTAMENT DE TONA

978.767,39€

AJUNTAMENTDESANTPERE DETORELLÓ

968.185,87€

AJUNTAMENTDESANTFRUITÓS DEBAGES

963.630,92€

DIPUTACIÓDEBARCELONA

960.952,15€

AJUNTAMENT DESEVA

859.580,30€

AJUNTAMENT DE FONOLLOSA

812.195,37€

AJUNTAMENT DEBALENYÀ

699.509,36€

AJUNTAMENTDESANTVICENÇDETORELLÓ

651.085,61€


Centresderecercai/oformació

Beneficiari

Import

CTFC

5.968.025,70€

UVIC

2.621.645,45€

FUNDACIÓVEDRUNACATALUNYAEDUCACIÓ

421.855,67€

IRIS-CC

198.653,52€

FUNDACIÓPRIVADACOL·LEGISANTMIQUELDELSSANTS

134.999,55€

I.E.S.LACETÀNIA

99.956,25€

CENTREINTERNACIONALDEFORMACIÓEMPRESARIALITECNOLÒGICASL

68.640,00€

INSTITUTDEVIC

58.189,00€

FUNDACIÓ JOVIAT

46.126,00€


Entitatssenseànim de lucre

Beneficiari

Import

FUNDACIÓAMPANS

3.592.867,30€

FUNDACIÓPRIVADARESIDENCIASANTROC

1.752.101,81€

BALENYÀSOSTENIBLESCCL

1.378.419,08€

FEDERACIÓCATALANAD'ASSOCIACIONSDEPROPIETARIS/ESFORESTALS(BOSCAT)

770.792,97€

HOSPITALPEREMÀRTIRCOLOMÉSDESOLSONA

745.733,32€

ASSOCIACIÓXARXAPERALACONSERVACIÓDELANATURA

688.698,97€

FUNDACIÓSANTTOMÀS

600.761,86€

FUNDACIÓD'ECOLOGIADELFOCIGESTIÓD'INCENDISPAUCOSTAALCUBIERRE

580.640,64€

COOPERATIVASANTPERENCAD'ENERGIASOSTENIBLE(COSPES)SCCL

468.144,95€

FUNDACIÓPRODISMINUÏTSPSÍQUICSDELBERGUEDÀ

466.025,89€

ASSOCIACIÓDEDEFENSAIESTUDIDELAFAUNAIFLORAAUTOCTONA

428.101,16€

OSONAENERGIASCCL

409.600,00€

ASSOCIACIÓDISMINUÏTSFÍSICSOSONA(ADFO)

408.633,77€

COOPERATIVATARADELLSOSTENIBLESCCL

407.241,41€

SANTANDREUSALUTFUNDACIÓPRIVADA(SANTANDREUSALUT)

322.547,98€

COOPERATIVAENERGÈTICADELPEDRAFORCASCCL

319.762,58€

PESCAENERGIASCCL

252.494,76€

OLOSTISANTACREUSOSTENIBLESCCL

171.480,66€

ASSOCIACIÓ AMISOL

167.777,83€

ALTHAIA,XARXAASSISTENCIALUNIVERISTÀRIADEMANRESAFUNDACIÓPRIVADA

161.259,06€


Annexem la nota de premsa en format PDF.2  

Imatges

Visita de la consellera Mas Guix al Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya

Visita de la consellera Mas Guix al Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya 309919

Visita de la consellera Mas Guix al hub forestal d'Olius

Visita de la consellera Mas Guix al hub forestal d'Olius 211693

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa en format PDF

Nota de premsa en format PDF
PDF | 179348