El Departament d’Interior i l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), dependent del Departament de Territori, han signatures addendes al contracte programa IV entre la Generalitat de Catalunya i l’esmentat institut, amb l’objectiu d’aprofitar el coneixement i l’experiència de l’ICGC en l’obtenció i tractament de dades d’observació de la Terra.

Aquesta col·laboració ha de servir per millorar les eines de què disposa la Direcció General de la Policia per fer front a la realitat delinqüencial del país i els reptes futurs en matèria de gestió de la seguretat pública.

La primera addenda té per objectiu la detecció de plantacions il·legals de drogues mitjançant l’anàlisi de dades d’observació aèria o de satèl·lit

L’ ICGC té encomanades les tasques d’observació de la Terra per proveir al Govern de la Generalitat de Catalunya de la geoinformació necessària per a la gestió del territori. En aquest sentit, la tecnologia i la metodologia emprada per l’ICGC en el tractament de les dades d’observació obtingudes poden esdevenir peces clau i alhora millorar la detecció de les plantacions il·legals de drogues que s’estenen a molts punts del nostre territori.

Al llarg dels anys, la Policia de la Generalitat--Mossos d’Esquadra (PG-ME) ha anat incorporant avenços i mitjans tecnològics útils en aquesta lluita contra el tràfic de drogues. Així, es fan servir vols d’avionetes i d’helicòpters, i darrerament s’han afegit els sistemes aeris no tripulats, també anomenats drons.

Tot i que aquesta estratègia ha permès el desmantellament d’una gran quantitat de plantacions de marihuana de difícil accés, també és cert que porta associada certes limitacions espacials i temporals, així com una gran inversió de recursos.

La utilització de les dades d’observació de la Terra que efectua l’ICGC, des de satèl·lit o aportades per la cobertura aèria del territori, pot incrementar l’eficiència de les actuacions policials i alhora detectar noves plantacions de marihuana.

En aquest sentit, ambdues institucions treballaran per desenvolupar una metodologia que permeti, a partir de les característiques biofísiques, fenològiques i estructurals, discriminar el cànnabis de la vegetació o cobertes vegetals circumdants.

El cost d’aquest projecte de col·laboració és de 27.217,71 euros i serà assumit pel Departament d’Interior en el seu pressupost.

La segona addenda té per objecte la formació i anàlisi de la utilització de sensors situats a plataformes d’observació a terra embarcades en avions estratosfèrics (HAPS) per a tasques de vigilància i seguretat.

Els reptes de les societats actuals en matèria de seguretat exigeixen a les institucions un esforç constant en incorporar aquells avenços tecnològics que millorin l’eficiència i l’eficàcia de l’actuació de l’administració.

Recentment, hem estat testimonis de la gran expansió dels sistemes aeris no tripulats (drons) i com ràpidament han estat incorporats per diferents institucions, també per la PG-ME i algunes Guàrdies Urbanes i Policies Locals.

Doncs bé, en aquests moments estem a les portes d’assistir a un nou desplegament tecnològic, l’anomenat HAPS, que representa un nou sistema d’observació de la Terra, des d’avions estratosfèrics que poden volar més a munt de l’espai aeri regulat, on operen els vols comercials ordinaris.

Fins ara, l’ICGC proveïa de dades d’observació de la Terra mitjançant sensors embarcats en avions convencionals, plataformes en satèl·lits i, darrerament, amb drons. Amb aquesta nova tecnologia dels sistemes HAPS es millora i s’amplia les capacitats d’obtenció d’informació de la realitat del territori.

Aquesta col·laboració institucional ha de permetre formar al Cos de Mossos d’Esquadra en aquesta nova tecnologia, i avaluar-ne la seva aplicació en el camp de la seguretat i la lluita contra la delinqüència.

El cost d’aquest projecte és de 39.932,73 euro si serà assumit pel Departament d’Interior en el seu pressupost.

La tercera addenda te el propòsit de la realització, actualització, integració i hostalatge de visors cartogràfics de dades delinqüencials i altres dades policials.

El compromís polític amb la transparència institucional va fer possible que el juliol del 2019 es presentés de manera oficial el primer visor del mapa delinqüencial de Catalunya elaborat conjuntament entre els Mossos d’Esquadra i l’ICGC.

Després de més de 4 anys, es proposa actualitzar aquest mapa en 3 eixos principals:

Eix tecnològic, en el que es pretén incorporar les últimes novetats en tecnologia web i les darreres versions de les llibreries de mapes i estadístiques. Aquestes millores seran completament compatibles i adaptables a la visualització en dispositius mòbils.

Eix d’integració, el visor es connectarà, visualitzarà i interrogarà en temps real sobre les dades publicades al portal de dades obertes. D’aquesta forma, l’actualització de dades serà automàtica.

Eix de parametrització, que permetrà la creació i configuració de visors, a partir de paràmetres, a la seva url. Això ha de fer possible anar més enllà del mapa delinqüencial i permetre incorporar altres dades al mapa.

Amb aquestes millores es pretén incorporar noves funcionalitats, que son les següents:

·Veure les dades amb paleta semafòrica a partir de la mitjana d’un delicte concret a Catalunya.

·Veure les dades segons el seu índex ponderat per població / total delicte, aprofitant que les Àrees Bàsiques Policials (ABP) de dades obertes contenen la seva població.

·Veure les dades per àmbit: Catalunya, regions policials (RP), àrees bàsiques policials (ABP), comissaries de districte (CD) i municipis amb població de >20.000 h.

·Poder efectuar una comparativa multianual mitjançant gràfics d’evolució d’un mateix fet delictiu, per anys i per àmbit, i observar si creix o decreix al llarg del anys.

Així mateix, està previst el desenvolupament de nous visors de temàtica policial basats en dades obertes i amb els límits administratius d’Àrea Bàsica Policial, de manera que serà possible visionar incidents atesos per la PG-ME, o les investigacions internes efectuades al personal de la policia. El cost d’aquest projecte és de 25.592,23 euros i serà assumit pel Departament d’Interior en el seu pressupost.


Oficina de Comunicació,

Barcelona, 28 de maig de 2024