1. Amb la nova estructura, l’Executiu vol dotar aquest organisme de més eficàcia perquè ofereixi un servei de més qualitat al sector esportiu

El Govern ha aprovat el Projecte de decret de reestructuració del Consell Català de l'Esport (CCE), amb l’objectiu de millorar l’eficàcia de la gestió administrativa d’aquest organisme autònom del Departament de la Presidència adscrit a Esportcat. D’aquesta manera, l’Executiu vol oferir un servei públic de més qualitat a les persones i agents del sector de l’esport i l’activitat física de Catalunya.

El nou decret respon a la necessitat d’actualitzar l’estructura del CCE als diferents canvis normatius i tecnològics que s’han produït i a les noves formes de tramitació de procediments. També pretén contribuir a impulsar una gestió que aproximi l’administració esportiva i les seves polítiques a totes les persones i entitats del territori, mitjançant noves eines que la facin més eficaç i eficient.

La reestructuració del Consell Català de l’Esport, una de les tres grans potes d’Esportcat, implica, entre altres novetats, potenciar l’Escola Catalana de l’Esport, per tal de reforçar el seu paper en la planificació, disseny, actualització i desenvolupament de la formació de tècnics de les activitats físiques o esportives. Així mateix, la nova regulació fa visible dins l’estructura de l’entitat l’Àrea de Gènere i Programes Esportius Transversals, el Centre de Tecnificació Esportiva d’Esplugues de Llobregat i l’Àrea de Promoció de l’Activitat Física.

D’altra banda, en el decret es crea l’Àrea d’Organització, que ajudarà a posar en funcionament, entre d’altres, els projectes d’administració digital; l’Àrea d’Ajuts i Subvencions, necessària per a l’activitat de promoció esportiva que desenvolupa el CCE, i l’Àrea Jurídica, d’Inspecció i de Registre d’Entitats Esportives.