1. Amb una oferta formativa especialitzada, el centre acollirà uns 840 alumnes i comptarà amb prop de 65 docents.
  2. El centre esdevindrà la plataforma ideal de preparació de professionals en un àmbit clau per a un desenvolupament consistent de l’ecosistema empresarial de la ciutat.
  3. Amb aquest nou institut, que s’ubica a les instal·lacions de l’Institut Joan Brossa, s’arribarà als 31 centres especialitzats i integrals planificats en l’estratègia de la formació professional a Barcelona.
Fotografia visita Institut{"name":"2024/05/06/16/09/e798898f-3617-4dd8-89d1-ab78b317c310.jpeg","author":"Departament d'Educació","type":"0","location":"0","weight":243273}

El curs vinent es posa en marxa el nou Institut de Formació Empresarial de Barcelona, centre especialitzat d’FP en l’àmbit del comerç i l’administració

·Amb una oferta formativa especialitzada, el centre acollirà uns 840 alumnes i comptarà amb prop de 65 docents.

·El centre esdevindrà la plataforma ideal de preparació de professionals en un àmbit clau per a un desenvolupament consistent de l’ecosistema empresarial de la ciutat.

·Amb aquest nou institut, que s’ubica a les instal·lacions de l’Institut Joan Brossa, s’arribarà als 31 centres especialitzats i integrals planificats en l’estratègia de la formació professional a Barcelona.

Barcelona, 6 de maig.

La consellera d’Educació, Anna Simó, i el regidor d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona, LluísRabell, han visitat avui l’Institut de Formació Empresarial de Barcelona, que s’incorporarà el proper curs a l’entramat d’instituts especialitzats i integrals de formació professional de la ciutat, ubicat a l’Institut Joan Brossa. Amb aquest centre, la ciutat sumarà ja, a l’inici del curs 2024-25, 31 centres que responen a les línies estratègiques de la planificació de la formació professionalitzadora a Barcelona. L’Institut d’FP Sanitària Vall d’Hebron, l’Institut de Seguretat i Mobilitat de Barcelona Guineueta i l’Insitut de Disseny i Arts Gràfiques de Barcelona conformen, juntament amb l’Institut de Formació Empresarial de Barcelona, les quatre noves incorporacions per al curs vinent.

L'Institut de Formació Empresarial de Barcelona, situat al districte d’Horta-Guinardó, s'erigirà com a referent de la formació empresarial en l'àmbit de l’administració i el comerç. Amb una oferta formativa especialitzada en aquesta àrea, el centre acollirà uns 840 alumnes i comptarà amb prop de 65 docents. La seva vocació de servei es referma a través de col·laboracions amb més de 60 empreses. Aquesta oferta formativa i les seves aliances amb petites, mitjanes i grans empreses el converteixen en la plataforma ideal de preparació de professionals en un àmbit transversal i clau per a un desenvolupament consistent de l’ecosistema empresarial de la ciutat.

Les instal·lacions de l’Institut Joan Brossa, a on s’ubica el nou institut,distribuiran la seva oferta en dos centres: la de l’actual Institut Joan Brossa, on s’hi seguirà oferint l’ESO i els batxillerats, i l’oferta del nou institut de formació professional, que absorbirà els cicles que fins aquest curs s’han fet a l’Institut Joan Brossa, així com altres provinents de l’Institut Vall d’Hebron i l’Institut La Guineueta.

El model al qual respon aquest nou centre aplica el propòsit que el Govern de la Generalitat de Catalunya ha formulat a escala de país. És una concepció que trenca amb la realitat preexistent d’instituts atomitzats que generaven una oferta disgregada. En contraposició a aquest escenari es proposen grans centres especialitzats, imbricats en l’ecosistema laboral i empresarial del seu sector i amb la integració de tot l’itinerari formatiu postobligatori. Aquest fet permet tirar endavant una oferta robusta, i fa que l’alumnat pugui visualitzar la realitat laboral del sector en el qual es forma.

Al mateix temps, permet que aquestes sinergies repercuteixin també en els docents, que poden estar en contacte fàcilment amb professionals del seu àmbit. La majoria dels instituts de formació professional, com és el cas de l’Institut de Formació Empresarial de Barcelona, s’han concebut amb aliances, parteneriats o empreses col·laboradores que participen de manera activa en la formació dels estudiants. Aquestes aliances fan que els centres puguin disposar de la seva expertesa i que tant l’alumnat com el professorat tinguin oportunitats de realitzar-hi estades formatives.

Es tracta d’una proposta de ciutat dissenyada també amb l’objectiu de contribuir a la reducció de l’abandonament. El potencial d’aquests centres permet generar una oferta amb capacitat per engrescar els joves. Les dades indiquen que l’alumnat que es matricula a formació professional no ho fa amb criteri de proximitat, sinó que busca centres d’excel·lència que puguin oferir itineraris capaços de generar oportunitats laborals i formatives: només el 14% dels joves de grau mitjà i un 9,7% del que cursa un grau superior estudien al mateix districte on resideixen. A més, Barcelona actua com a pol d’atracció de l’àrea metropolitana i del país: un 35,8% de l’alumnat de grau mitjà, i un 53,4% del superior, són de fora de la ciutat.

Quins ensenyaments s’oferiran?

L’Institut de Formació Empresarial de Barcelona oferirà un ampli ventall d’ensenyaments vinculats a l’àmbit de la seva especialitat, amb cicles provinents de l’Institut Joan Brossa, l’Institut Vall d’Hebron i l’Institut La Guineueta.

L’Informe General de Prospectiva 2023-2026, en el qual s’analitzen les necessitats de formació i qualificació professional, assenyala que el “63,1% dels municipis de més de 20.000 habitants preveuen una necessitat de persones treballadores qualificades de la família professional d’administració i gestió.” Pel que fa als cicles relacionats amb el comerç i màrqueting aquest percentatge augmenta fins al 75,4 %.


Tipologia d’ensenyament

D’on ve

Oferta 24-25

Grups

CFGB​

Ins Joan Brossa

Serveis Comercials

2

PFI​

Ins Joan Brossa

Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic

1

CFPM​

Ins Joan Brossa i Ins Vall d’Hebron

Gestió Administrativa (àmbit jurídic)

2

InsJoan Brossa

Activitats Comercials

2

InIns Joan Brossa

Activitats Comercials (moda)

4

Ins Vall d’Hebron

Gestió Administrativa

2

CFPS​

Ins Joan Brossa i ins Vall d’Hebon

Assistència a la Direcció

4

Ins Joan Brossa i Ins La Guineueta i Ins Vall d’Hebron

Administració i Finances

7

Ins Joan Brossa

Gestió de Vendes i Espais Comercials

2

Ins Joan Brossa

Màrqueting i Publicitat

2

Total29