Accessos directes:
gencat.cat | L'Estatut | El Parlament | Contactar
28-11-2016 15.28

L'Institut Català de les Dones i la Cambra de Comerç facilitaran a les empreses perfils de conselleres i directives per omplir el buit actual

Munté: "Les dones tenen més precarietat laboral, més contractació a temps parcial i sous més baixos. Aquesta no és la realitat que volem deixar a les nostres filles i fills"

  • Les candidates, que han hagut de seguir un estricte procés d’acreditació, s’inclouen dins d’una plataforma on s’analitza el currículum acadèmic i les competències transversals.
  • El 66% de les empreses catalanes no tenen cap dona en el seu equip directiu.
  • Per arribar al 40% de dones en els consells d’administració de les empreses amb més de 250 treballadors a Catalunya s’haurien d’incorporar 865 dones.
Lliurament dels distintius a les primeres 50 conselleres i directives de la plataforma de directives i conselleres
L’Institut Català de les Dones (ICD) i l’Observatori Dona, Empresa i Economia (ODEE) de la Cambra de Comerç de Barcelona posen a l’abast de les empreses una eina que permetrà potenciar equips de direcció i consells d’administració amb una presència equilibrada d’homes i de dones. Es tracta d’una Plataforma que conté una base de dades de conselleres i directives, amb un perfil que respon al conjunt integrat de coneixements, habilitats, aptituds i actituds. L’eina s’adreça a les dones que es vulguin postular per entrar en els equips directius i en els consells d’administració, així com a les empreses i organitzacions que vulguin incorporar aquest talent femení, tenint en compte els perfils més idonis de lideratge.
 
Aquest matí ha tingut lloc l’acte de lliurament dels distintius a les primeres 50 conselleres i directives de la plataforma, que han hagut de seguir un estricte procés d’acreditació, basat no només en el currículum acadèmic, sinó també en les competències transversals, com les habilitats comunicatives; de relacions i d’empatia; d’organització i direcció d’equips; d’adaptabilitat i de flexibilitat. L’acte ha estat presidit per la Consellera de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, Neus Munté, qui ha exposat que "lamentablement, la realitat és tossuda, i malgrat els esforços fets des de les administracions i les entitats, les dones tenen més precarietat laboral, més contractació a temps parcial i sous més baixos. I aquesta no és la realitat que volem deixar a les nostres filles i fills, per tant hem de posar-hi nosaltres més tossuderia".

La consellera ha subratllat  que des del Govern donem suport a la Plataforma de conselleres i directives perquè  és una eina digital que es posa a disposició de les dones de tot Catalunya per facilitar una amplia participació de les dones en els organismes de presa de decisions  i a les empreses, ja que permet a les candidates reflectir tot el seu capital competencial. La Plataforma és una eina efectiva per a avançar en l’equitat i l’eradicació de les desigualtats. És una bona eina per avançar en la construcció de  la Catalunya justa i equitativa que volem".

Per la seva banda, la presidenta de l’ICD, Teresa Maria Pitarch, en la cloenda de l’acte, ha destacat que “a l’ICD tenim un paper determinant en la promoció i impuls de polítiques que situïn les dones on pertoca, i és de justícia que les dones ocupem el lloc que ens correspon a les direccions de les empreses. Cap país es pot permetre prescindir del talent femení si vol ser un país capdavanter”.
 
També han participat en aquest acte la presidenta de l’ODEE, Núria Lao, la directora de l’ODEE, Anna Mercadé, el vicepresident 3er de la Cambra, Joan Francesc Pont i la directora d’Anàlisi Econòmica de la Cambra de Barcelona, Carme Poveda.
 
L’ICD i l’ODEE volen ajudar les organitzacions i empreses privades i públiques a complir amb la Llei 17/2015 d’igualtat efectiva de dones i homes. A més, segons l’estudi La presència de les dones en els consells d’administració de les empreses a Catalunya, que ha presentat Poveda aquest matí, només l’11% de les 4.000 empreses catalanes subjectes a la Llei espanyola d’Igualtat 2007 tenen un 40% de dones en els seus consells d’administració. Aquesta Llei especifica que les societats obligades a presentar comptes de pèrdues i guanys no abreujats procuraran incloure en el Consell d’Administració un nombre de dones que permeti assolir una presència equilibrada de dones i homes (40%-60%) en un termini de 8 anys a partir de l’entrada en vigor de la llei (24/03/07).
 
De les prop de 210.000 societats a Catalunya analitzades, el 66% no té cap dona a l’equip directiu, un percentatge que es manté força estable en els últims anys. Així mateix, dels prop de 118.000 càrrecs directius analitzats, només el 21,3% són dones. Per arribar al 40% de dones en els consells d’administració de les empreses amb més de 250 treballadors a Catalunya s’haurien d’incorporar 865 dones. En el cas de les empreses de 50 a 250 treballadors, caldria 2.720 dones més per assolir el 40%.
 
Conveni de l’ODEE i l’ICD
La promoció de la Plataforma de Conselleres i Directives és un dels compromisos del conveni marc de col·laboració que van signar fa uns dies les dues institucions, amb l’objectiu de treballar conjuntament per fomentar la participació de les dones en el mercat laboral, en concret en els llocs de decisió d’empreses, institucions i organismes públics, i promoure l’emprenedoria femenina.
 
L’ICD és l’òrgan del Govern de la Generalitat de Catalunya que lidera les polítiques públiques per avançar en l’equitat de gènere i té entre els seus objectius afavorir l’apoderament de les dones en l’àmbit professional i empresarial, fomentar l’accés de les dones al mercat laboral, i fer seguiment i  revisió dels plans d’igualtat del teixit empresarial català. L’ODEE de la Cambra és un observatori de reflexió, estudi, propostes i actuació per posar en valor a les dones professionals, emprenedores i empresàries. Promou l’aprofitament del talent femení i la seva incorporació als càrrecs de decisió empresarial per corregir els desequilibris de gènere.
 
 
Fotografies
Lliurament dels distintius a les primeres 50 conselleres i directives de la plataforma

Lliurament dels distintius a les primeres 50 conselleres i directives de la plataforma JPG 2,285MB

Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat