Accessos directes:
gencat.cat | L'Estatut | El Parlament | Contactar
01-08-2017 14.40

El Govern es personarÓ davant el Tribunal Constitucional per defensar la reforma del Reglament del Parlament


 
·       Formularà un recurs de súplica per tal que es deixi sense efecte la decisió del TC i s’inadmeti a tràmit el recurs formulat pel Govern espanyol
 
·       Per si no fos estimat el recurs de súplica, el Govern també presentarà al·legacions en defensa de la constitucionalitat de la norma i demanarà l'aixecament de la suspensió de l’article impugnat
 
El Govern ha acordat personar-se en el recurs d'inconstitucionalitat promogut pel president del Govern de l'Estat contra l'apartat segon de l'art. 135 del Reglament del Parlament de Catalunya.
 
Mitjançant providència de 31 de juliol de 2017 el Tribunal Constitucional ha admès a tràmit la impugnació del Govern de l'Estat, i ha acordat la suspensió cautelar de la reforma del Reglament aprovada la setmana passada  pel Parlament de Catalunya.  Cal recordar que si el President del Govern de l’Estat, en el moment de formular un recurs d’inconstitucionalitat, opta per invocar l’art. 161.2 de la Constitució, l’admissió a tràmit per part del Tribunal Constitucional del recurs, comporta la suspensió automàtica dels preceptes impugnats tal com preveu l’article 161.2 de la Constitució.
 
La decisió de l’Executiu català de personar-se en el recurs d’inconstitucionalitat contra la Reforma del Parlament ha estat adoptada a  proposta del conseller de la Presidència i del conseller del Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència.
 
Davant l’admissió a tràmit d’aquest recurs, el Govern ha decidit personar-se en el recurs d'inconstitucionalitat tot formulant les accions i al·legacions que procedeixin i, especialment, les següents:
 
·       Formular un recurs de súplica contra la providència del Tribunal Constitucional de data 31 de juliol de 2017, per la qual s'ha admès a tràmit el recurs, i per la qual s'acorda suspendre el precepte impugnat, a fi que es deixi sense efecte aquesta providència i s'inadmeti a tràmit el recurs formulat, de manera que s'impedeixi l'abús de dret que resulta del plantejament del recurs amb invocació de l'art. 161.2 CE.
 
·        Subsidiàriament, per si no fos estimada l'anterior pretensió, formular les al·legacions pertinents en defensa de la constitucionalitat del precepte recorregut del Reglament del Parlament de Catalunya, i instar l'aixecament de la suspensió de la seva aplicabilitat i eficàcia"
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat