Accessos directes:
gencat.cat | L'Estatut | El Parlament | Contactar
30-12-2016 16.28

El Govern convoca ajuts al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal per un total d'1,8 M€

Tenen per objectiu l'assessorament en gestió integrada de plagues i la lluita contra malalties i males herbes especialment perilloses

  • El període de presentació de sol·licituds serà d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC
  • Es manté així el compromís del DARP envers al foment de la sanitat vegetal i les ADV, considerades com a entitats indispensables en la gestió de la sanitat vegetal del nostre país
Avui ha estat publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l’Ordre per la qual s'aprova la convocatòria dels ajuts al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal corresponents a l’any 2017, dotada amb un pressupost d’1.800.000 euros. El període de presentació de sol·licituds serà d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC.
 
L’objectiu dels ajuts en matèria de sanitat vegetal regulats en l’Ordre publicada avui són l’assessorament en gestió integrada de plagues i tots aquells serveis en matèria de sanitat vegetal adreçats a la millora de la lluita contra els organismes nocius que incloguin les actuacions d’assessorament tècnic en prevenció i lluita contra aquelles plagues, malalties i males herbes especialment perilloses.
 
S’ha de destacar l’important esforç dut a terme pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en els darrers anys per a mantenir els imports d’aquests ajuts a les ADV, que referma la voluntat de potenciar i fomentar aquestes entitats a Catalunya. En aquesta línia, cal recordar i destacar també que a finals del mes de juliol passat es van fer efectius  els pagaments dels ajuts a les ADV de la convocatòria de l’any 2015, per un import total certificat d’1.513.761,92 euros.
 
Formació constant, bàsica per una sanitat vegetal especialitzada
 
El suport i el foment a les ADV és una de les prioritats del DARP en matèria de sanitat vegetal. No en va, la feina especialitzada que requereix la sanitat vegetal necessita de profunds coneixements tècnics i d’experiència contrastada, la qual cosa s’aconsegueix a través de la formació constant i el treball de camp que permet un acostament molt proper als problemes reals dels conreus i una gestió directa en l’explotació.
 
Aquesta tasca es porta de manera molt satisfactòria per part dels tècnics de les ADV, en estreta col·laboració amb el DARP. A més de l’alta especialització, la situació constantment canviant de la sanitat vegetal, amb l’entrada de noves plagues, malalties i males herbes i la reducció del nombre de productes fitosanitaris que es poden utilitzar per a combatre-les, fan necessari un major suport al personal tècnic i a la constant formació i la permanent actualització del seu coneixement adaptat a la realitat dels conreus i a les condicions agroclimàtiques de cada zona.
 
D’altra banda, els objectius de la Directiva 2009/128/CE, la qual estableix el marc de l’actuació comunitària per aconseguir un ús sostenible dels plaguicides i que conté previsions com la correcta adaptació de les explotacions a la Gestió Integrada de Plagues (GIP), fa que la figura de les ADV, amb el seu personal tècnic altament qualificat i especialitzat, esdevingui un model absolutament necessari per a garantir el correcte desenvolupament i assessorament en matèria de sanitat a les explotacions agrícoles. 
 
Les ADV estan regulades actualment pel Decret 61/2015, de 28 d’abril, sobre els productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària de Catalunya i les Agrupacions de Defensa Vegetal. El seu objectiu és col·laborar amb l’Administració per lluitar de manera col·lectiva contra els agents nocius dels vegetals mitjançant l’aplicació de les tècniques i els principis de gestió integrada de plagues, i la utilització racional dels productes fitosanitaris i altres mitjans de defensa fitosanitària.
 
Per a més informació sobre aquestes i altres jornades o seminaris tècnics programats dins del Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT) del DARP: http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/formacio-innovacio/dar_transferencia_tecnologica/dar_jornades_tecniques/
 
 
 
També ens podeu seguir a través de facebook.com/agricultura.cat i twitter.com/agriculturacat.
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat