Accessos directes:
gencat.cat | L'Estatut | El Parlament | Contactar
28-12-2016 15.50

El Govern, les entitats socials, els món local i les empreses subministradores inicien els treballs per elaborar l'estratègia de prevenció i abordatge de la pobresa energètica

Les dades recents mostren que el 6,3% de les llars catalanes pateixen endarreriments en les factures, i el 8,7% no poden mantenir la llar a una temperatura adequada

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, el Departament d’Empresa i Coneixement, les entitats socials, el món local i les empreses subministradores han iniciat els treballs per a la redacció del primer Pla operatiu de l'estratègia de prevenció i abordatge integral de la pobresa energètica. Aquest grup de treball s’ha constituït per abordar de manera coordinada, interadministrativa i interdisciplinar, la intervenció social en l’àmbit de la pobresa energètica.
 
La creació del grup de treball dóna compliment a l’Acord de Govern del passat dia 30 novembre per a l’articulació de l’atenció a les urgències socials en l’àmbit de la pobresa energètica que han augmentat durant els darrers anys de crisi. Les dades recents mostren que el 6,3% de les llars catalanes pateixen endarreriments en les factures, i el 8,7% no poden mantenir la llar a una temperatura adequada.
 
El Grup de treball ha presentat una diagnosi en la línia del consens existent en la UE que recomana combatre la pobresa energètica amb una combinació de mesures socials d’alleujament que afrontin els impagaments, acompanyades de mesures d’apoderament i millora d’eficiència energètica per reduir el consum ineficient dels llars vulnerables i reduir les seves factures.
 
A la primera reunió de treball s’han analitzat les actuacions que fins ara s’han fet per alleugerir l’impacte de la crisi en l’àmbit de la pobresa energètica. Com a conclusió s’ha establert la necessitat d’ampliar el coneixement del fenomen a Catalunya en tota la seva amplitud, i de dur a terme actuacions específiques per reduir el problema per a les famílies a partir de la intervenció directa en les llars que permeti reduir les factures de subministraments.
 
En aquest sentit, el grup de treball ha acordat crear dues comissions d’estudi que treballaran durant el mes de gener, una enllestirà un diagnòstic i uns indicadors per determinar les llars afectades,  i l’altre compilarà les millors pràctiques d’abordatge existents i proposarà accions d’intervenció, amb l’objectiu de presentar el Pla operatiu de l'estratègia de prevenció i abordatge de la pobresa energètica durant la primera setmana de febrer de 2017.
 
El grup de treball proposarà millores en la gestió de les emergències, amb la cooperació de tots els actors implicats: empreses subministradores, serveis socials i administracions. Així, es revisarà si les ajudes existents són suficients o no per a la cobertura d’emergències, que els darrers anys han estat:
 
·         2015: Convocatòria d’ajuts a persones-llars per 1,2 milions d’euros
 
·         2015-2016: Distribució d’ajuts de vulnerabilitat en convocatòria a entitats (3 milions d’euros anuals que inclouen subministres)
 
·         2016: Distribució d’ajuts als ens locals per valor de 3,85 milions d’euros via Conveni específic amb l’Associació de Municipis de Catalunya i la Federació Catalana de Municipis per cancel·lar deutes de serveis bàsics a llars en situació d’exclusió residencial durant el 2015
 
o   78 sol·licituds d’ens locals
o   Distribució d’ajuts d’urgència als ens locals per valor de 5 milions via Contracte Programa per cancel·lar deutes de llars (gener 2016 – juny 2017)
 
En la reunió es va presentar l’evolució de les prestacions d’urgència social en matèria de pobresa energètica que s’han atorgat des dels serveis socials han estat:
 
 
Llars beneficiàries
Llars derivacions entitats
Imports (euros)
2012
30.155
---
3.569.513
2013
42.786
1.802
3.828.298
2014
67.048
2.133
5.090.327
2015
75.625
3.891
6.043.827
 
 
En aquest sentit també es va donar compte de les actuacions realitzades per l’Agència Catalana de Consum que han permès:
 
·         Evitar 39.000 interrupcions de subministrament a llars en situació de vulnerabilitat econòmica.
 
·         Tramitar 206 denúncies per incompliments de la Llei 24/2015 sobre pobresa energètica.
 
·         El Govern ha signat convenis amb 20 distribuïdores d’aigua (que abasteixen una població de 6,5 milions de persones) i es treballa per establir convenis de coresponsabilitat amb distribuïdores d’electricitat i gas.
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat