Accessos directes:
gencat.cat | L'Estatut | El Parlament | Contactar

Pla de Govern XI legislatura

El Pla de Govern per l'XI legislatura s'articula a l'entorn de 3 grans eixos que han de donar resposta als reptes del país. Consulteu-ne la síntesi.

Per tal que sigui possible avaluar l'acció de Govern i fer-ne el seguiment, fem públics els objectius i mesures concretes del Pla de Govern i el seu grau de realització, d'acord amb els 20 àmbits en què s'estructura el Pla.

Empresa Baròmetre de la Innovació a Catalunya El 38% de les empreses catalanes que innoven preveuen crear nous llocs de treball el 2016.
Empresa
Treball Fons Social Europeu Catalunya rebrà 304,7 milions per implementar polítiques d'ocupació, educació i socials entre 2014 i 2020.
Treball
Cultura Centenari del naixement de Carles Fontserè Cultura ho commemora amb una àmplia programació que posa l'accent en la seva vessant de fotoperiodista.
Cultura
Salut Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut Persegueix l'objectiu que les solucions innovadores arribin als ciutadans.
Salut
Treball Descens de l'atur el mes de maig Descens de l'atur de 15.918 persones. El nre. de desocupats se situa en 470.205, xifra que no es donava des del 2009.
Treball
Política fiscal i financera Balança fiscal El darrer càlcul estima que el dèficit fiscal de Catalunya amb l'administració central de l'Estat va situar-se en el 7,5% del PIB el 2012
.
Agricultura Contracte Global d'Explotació El Govern català hi ha destinat més de 125 milions d'euros per a les convocatòries 2015, 2016 i 2017
.

Administració pública catalana Menú

Desenvolupar una administració més eficient al servei de les persones i les empreses.

Actuacions Estat
El Govern i els sindicats de la Funció Pública han arribat a un acord parcial per recuperar els dies de vacances per antiguitat i els dies d'assumptes personals L'acord de la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics inclou dues jornades addicionals d'assumptes personals a partir del sisè trienni i un màxim de quatre dies de vacances en funció dels anys de servei a l'Administració.  Notícia 02/16 Finalitzat
El Govern ha adaptat el nombre i el repartiment de personal eventual a la nova distribució departamental La modificació respon a la necessitat d'adaptar les places reservades al personal eventual a la nova composició del Govern, per la qual cosa es fixa un màxim de 144 llocs de treball.  Notícia 02/16 Finalitzat
Generalitat i sindicats s'han emplaçat a continuar negociant el calendari i els percentatges de retorn de la paga extra del 2012 El Govern ha presentat una proposta per retornar el 75% restant de la paga extraordinària del 2012 dels treballadors de l'Administració de la Generalitat (que suposa 450 milions d'euros) amb el calendari següent: un 15% durant el 2016; un 30% durant el 2017, i un 30% en el 1r trimestre del 2018.  Notícia 03/16 En curs

Gestionar la transició tecnològica de les administracions catalanes al nou marc polític.

Actuacions Estat
El Govern implementarà el vot electrònic per garantir els drets fonamentals dels ciutadans catalans residents a l'estranger El nou sistema telemàtic estarà definit en 3 mesos i la previsió és que les primeres proves pilot es facin abans de finals d'any.  Notícia 04/16 En curs
Governació ha presentat al Parlament les línies bàsiques del Departament per a aquesta nova legislatura Ha presentat una vintena de mesures per afavorir l'accés a l'habitatge i aturar els desnonaments en situacions d'emergència social, l'organització d'un Congrés Nacional del Món Local per debatre la transició de la Catalunya Autònoma a la Catalunya Estat, una nova oferta d'ocupació pública per a 2016 que cobrirà aquells àmbits de serveis a la ciutadania més necessaris, com ara Mossos d'Esquadra o altres col·lectius prioritaris.  Notícia 02/16 Pendent iniciar

Dissenyar i desenvolupar el nou model de l'Escola Nacional de Govern i Administracions Públiques (ENGAP).

Actuacions Estat
Governació ha acordat amb l'École Nationale d'Administration (ENA) promoure l'intercanvi de professors i alumnes amb l'Escola d'Administració Pública de Catalunya L'acord amplia un conveni ja existent i preveu una relació més constant i intensa entre les dues escoles, amb projectes com ara un programa de beques per a estudiants catalans per a cursos a l'ENA.  Notícia 05/16 Finalitzat
L'EAPC imparteix formació sobre eines 2.0 per al personal de la Generalitat a Girona La formació es du a terme mitjançant una Jornada que s'emmarca en el Pla de Formació 2016 de la delegació a Girona de l'Escola.  Notícia 03/16 Finalitzat

Establir un model propi de l'Administració local de Catalunya.

Actuacions Estat
El Govern destina 50 milions d'euros a promocionar projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT) en el món local a través dels fons europeus FEDER El Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge ha publicat una nova convocatòria dels ajuts per a Projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT), finançats a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) Catalunya per al període 2014-2020. Aquest programa d'ajuts prioritza projectes concrets vinculats amb la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació; la millora en l'ús, la qualitat i l'accés a les TIC; la competitivitat de les pimes; el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors, així com la conservació i protecció del medi ambient.  Notícia 05/16 Finalitzat
Governació ha presentat la convocatòria dels ajuts per promocionar projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT) a Barcelona S'ha destacat que la Generalitat de Catalunya és l'única administració de l'Estat espanyol que fa possible que aquests ajuts vagin directament al món local.  Notícia 05/16 En curs
El Govern ha establert que totes les actuacions del PUOSC 2008-2012 hauran de finalitzar el 31 de desembre de 2016 L'objectiu és donar més marge a les administracions públiques que s'han vist obligades a demorar l'execució dels projectes. La justificació de la finalització de les actuacions subvencionades es podrà realitzar fins al 31 de març de 2017.  Notícia 02/16 Finalitzat
Governació ha presentat la nova convocatòria del FEDER als ens locals La convocatòria del Fons europeu de desenvolupament regional 2014-2020 està dotada amb 45 milions d'euros a tot Catalunya, per al cofinançament de projectes d'eficiència energètica i la protecció del patrimoni natural vinculats amb el turisme.  Notícia 04/16 En curs
El Govern reitera que farà costat als ens locals investigats per donar suport a la declaració del 9-N en l'exercici de l'autonomia local i la llibertat d'expressió Governació lamenta la persecució judicial i política a alcaldes i regidors que han aprovat mocions en favor de la resolució del Parlament del 9-N.  Notícia 04/16 Finalitzat
El Departament de Governació elabora una guia per assistir els ens locals en la tramitació dels expedients de cessió obligatòria temporal d'habitatges buits El document fa una descripció detallada de la tramitació del procediment i inclou un capítol de recomanacions per als responsables dels ens locals.  Notícia 04/16 En curs
 
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat