Accessos directes:
gencat.cat | L'Estatut | El Parlament | Contactar

Pla de Govern XI legislatura

El Pla de Govern per l'XI legislatura s'articula a l'entorn de 3 grans eixos que han de donar resposta als reptes del país. Consulteu-ne la síntesi.

Per tal que sigui possible avaluar l'acció de Govern i fer-ne el seguiment, fem públics els objectius i mesures concretes del Pla de Govern i el seu grau de realització, d'acord amb els 20 àmbits en què s'estructura el Pla.

Empresa Pacte Nacional per a la Indústria El Govern ha signat amb els agents econòmics i socials el Pacte Nacional per a la Indústria que preveu 116 actuacions i 1.844 M? de pressupost fins al 2020.
_
Sostenibilitat Medi Ambient El Parlament ha aprovat la Llei del canvi climàtic.
_
Interior Seguretat S'ha celebrat la Junta de Seguretat de Catalunya presidida pel cap de l’Executiu.
_
Justícia Execució penal i justícia juvenil El Govern ha ampliat amb 6,5 M? el pressupost destinat al tractament dels problemes de salut mental als centres penitenciaris i de justícia juvenil i, en total, hi destinarà 18,5 M? l'any.
_
Salut Atenció hospitalària S'han inaugurat set quiròfans d'alta tecnologia a l'Hospital de Bellvitge.
_
Salut Atenció Primària L'atenció primària incorporarà gairebé 500 professionals abans d'acabar l'any.
_
Habitatge Garantir el dret a l'habitatge La Generalitat ha evitat 2.238 desnonaments el primer semestre de 2017.
_
Economia Finançament Catalunya torna a ser la 3a CA que més ingressos tributaris aporta i la 10a en recursos rebuts (14a si es té en compte l'impacte del cost de la vida).
_
Administració Pública Modernització i descentralització S'ha inaugurat el nou edifici de la Generalitat a les Terres de l'Ebre: una obra de 4.354 m2 que ha suposat una inversió de 14,8 M ?.
_
Telecomunicacions El Parlament ha aprovat per una àmplia majoria la Llei de creació de l'Agència de Ciberseguretat. L'organisme s'encarregarà de prevenir, detectar, respondre i investigar incidents o amenaces a les xarxes de comunicacions electròniques i al sistema d'informació públic.
_

Administració pública catalana Menú

Desenvolupar una administració més eficient al servei de les persones i les empreses.

Actuacions Estat
El Govern aprova una oferta d'ocupació pública de més de 7.700 places, la convocatòria més important dels darrers sis anys La major part de les places corresponen a col·lectius considerats prioritaris, com ara sanitaris, docents, mossos d'esquadra i personal de serveis socials.  Notícia 04/17 Finalitzat
La Generalitat ha simplificat els criteris que regeixen les modificacions d'activitats subjectes a control ambiental El Govern i representants de diversos sectors empresarials i entitats municipalistes han treballat per simplificar les normes actuals i facilitar-ne l'aplicació en els procediments administratius. Els nous criteris es poden aplicar a totes les activitats regulades a la Llei de prevenció i control ambiental de les activitats, en els procediments d'autorització i llicència ambiental.  Notícia 10/16 Finalitzat
El Govern i els sindicats han acordat el retorn de tota la paga extra del 2012 als empleats públics Aquest any es tornarà un 20,32% de la paga, un 35,32% l'any vinent i el 20,32% restant el primer trimestre de 2018.  Notícia 06/16 Finalitzat
El Govern acorda ampliar competències en gestió de personal a diferents departaments per tal d'agilitzar procediments i garantir l'atenció de proximitat als treballadors L'acord s'insereix en el procés de reforma i modernització de l'Administració i pretén procurar una administració més àgil, eficaç i eficient.  Notícia 07/17 Finalitzat
Inauguració de la Seu Corporativa de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, La nova seu respon a la voluntat institucional de ser presents al territori de manera integral amb l'objectiu de ser més accessibles i pròxims en el servei a la ciutadania. Finalitzat
El Govern i els sindicats han arribat a un acord parcial per recuperar els dies de vacances per antiguitat i els dies d'assumptes personals L'acord de la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics inclou dues jornades addicionals d'assumptes personals a partir del sisè trienni i un màxim de quatre dies de vacances en funció dels anys de servei a l'Administració.  Notícia 02/16 Finalitzat
El Govern i el món local han elaborat un model de codi de conducta per als alts càrrecs dels ens locals El codi, que cada ens haurà d'adaptar, inclou una trentena de principis ètics i de bon govern així com normes de conducta d'aplicació per als responsables de les administracions locals.  Notícia 05/17 Finalitzat
El Govern ha refermat en seu parlamentària el compromís per reduir la temporalitat i reforçar l'estabilitat de l'ocupació pública amb l'aprovació enguany d'una oferta pública de més de 7.000 places El Govern ha refermat en seu parlamentària el compromís per reduir la temporalitat i reforçar l'estabilitat de l'ocupació pública amb l'aprovació enguany d'una oferta pública de més de 7.000 places.  Notícia 04/17 Finalitzat
El Govern ha aprovat el Projecte de llei del procediment de votació electrònica per garantir el dret de vot als catalans residents a l'estranger La llei que proposa el Govern pretén integrar la modalitat de vot electrònic de forma completament harmònica en el sistema actual de votació, de manera que sigui complementària als mecanismes tradicionals i d'elecció voluntària per part dels electors.  Notícia 10/16 En curs
El Govern autoritza la signatura d'un acord de cooperació amb l'Institut Provincial de l'Administració Pública de Buenos Aires L'acord entre les dues entitats preveu compartir coneixement i experiències entre les dues entitats pel que fa al disseny i organització de cursos de formació en la direcció i gestió de les polítiques públiques, així com la col·laboració en les respectives publicacions i en el desenvolupament de treballs acadèmics.  Notícia 12/16 Finalitzat

Gestionar la transició tecnològica de les administracions catalanes al nou marc polític.

Actuacions Estat
El Govern implementarà el vot electrònic per garantir els drets fonamentals dels ciutadans catalans residents a l'estranger El nou sistema telemàtic estarà definit en 3 mesos i la previsió és que les primeres proves pilot es facin abans de finals d'any.  Notícia 04/16 En curs
Governació ha presentat al Parlament les línies bàsiques del Departament per a aquesta nova legislatura Ha presentat una vintena de mesures per afavorir l'accés a l'habitatge i aturar els desnonaments en situacions d'emergència social, l'organització d'un Congrés Nacional del Món Local per debatre la transició de la Catalunya Autònoma a la Catalunya Estat, una nova oferta d'ocupació pública per a 2016 que cobrirà aquells àmbits de serveis a la ciutadania més necessaris, com ara Mossos d'Esquadra o altres col·lectius prioritaris.  Notícia 02/16 Pendent iniciar

Dissenyar i desenvolupar el nou model de l'Escola Nacional de Govern i Administracions Públiques (ENGAP).

Actuacions Estat
El Govern ha aprovat un pla pilot per avaluar les competències, el rendiment i l'assoliment de resultats del personal de l'Administració pública El pla es durà a terme durant el segon semestre d'enguany a l'EAPC, el MNAC i la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya. Aquest sistema permetrà avaluar els objectius estratègics i individuals i les competències dels empleats i dels càrrecs de comandament. Amb aquesta mesura, el Govern pretén donar un pas més cap a la instauració de sistemes d'avaluació que permetin integrar els objectius de l'organització amb els de cada treballador, i millorar-ne, així, el compromís i la implicació.  Notícia 05/17 En curs
L'EAPC formarà part d'un consorci de deu institucions europees per a la transferència de coneixement amb països de l'Àsia central L'entitat es farà càrrec de crear i desenvolupar un model estable de detecció de necessitats formatives a l'Administració pública. El projecte ROAD rebrà més de 800.000 euros de finançament del programa europeu per a l'educació, la formació, la joventut i l'esport durant el període 2014-2020 (Erasmus ).  Notícia 03/17 Finalitzat
S'han presentat les línies mestres i el model de la futura Escola Nacional de Govern i Administracions Públiques Enric Prat de la Riba La nova escola d'administracions públiques liderarà la captació del talent, la formació, la generació de coneixement i la recerca. Serà una estructura fonamental per ordenar i racionalitzar la formació adreçada a totes aquelles persones que participen en el sistema de prestació de serveis públics.  Notícia 02/17 Finalitzat
El Govern impulsa l'Escola Nacional de Govern i Administracions Públiques de Catalunya, que assumirà la formació i la captació de talent del personal de les institucions catalanes L'Executiu ha aprovat la memòria preliminar de l'Avantprojecte de llei que crearà l'organisme, que substituirà l'actual Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC).  Notícia 01/17 En curs
El Govern autoritza la signatura d'un acord de cooperació amb l'Institut Provincial de l'Administració Pública de Buenos Aires L'acord entre les dues entitats preveu compartir coneixement i experiències entre les dues entitats pel que fa al disseny i organització de cursos de formació en la direcció i gestió de les polítiques públiques, així com la col·laboració en les respectives publicacions i en el desenvolupament de treballs acadèmics.  Notícia 12/16 Finalitzat
Governació ha acordat amb l'École Nationale d'Administration (ENA) promoure l'intercanvi de professors i alumnes amb l'Escola d'Administració Pública de Catalunya L'acord amplia un conveni ja existent i preveu una relació més constant i intensa entre les dues escoles, amb projectes com ara un programa de beques per a estudiants catalans per a cursos a l'ENA.  Notícia 05/16 Finalitzat
L'EAPC imparteix formació sobre eines 2.0 per al personal de la Generalitat a Girona La formació es du a terme mitjançant una Jornada que s'emmarca en el Pla de Formació 2016 de la delegació a Girona de l'Escola.  Notícia 03/16 Finalitzat

Establir un model propi de l'Administració local de Catalunya.

Actuacions Estat
Més recursos i eines al món local El PUOSC 2016-2017 distribuirà un total de 60 M€; els ajuts FEDER més de 95 M€ i 14 M€ aconseguits en POCTEFA. Finalitzat
Governació ha publicat les resolucions del Fons de Cooperació Local de Catalunya de 2017 que destina 124,6 M€ a municipis, l'Aran, comarques de Catalunya i entitats municipals descentralitzades Governació ha publicat les resolucions del Fons de Cooperació Local de Catalunya de 2017 que destina 124,6 M€ a municipis, l'Aran, comarques de Catalunya i entitats municipals descentralitzades.  Notícia 05/17 Finalitzat
El deute de la Generalitat amb els ajuntaments ha passat de 622,2 milions a 468,9 milions d'euros en un any El Govern treballa perquè a finals d'aquest exercici, no hi hagi cap import pendent de pagament als ens locals de Catalunya amb una antiguitat superior a 1 any.  Notícia 03/17 En curs
530 alcaldes i alcaldesses que representen el 66% de la població han participat en el procés de debat GovernsLocals.cat El procés de debat GovernsLocals.cat és escoltar la veu del món local, està sent de baix a dalt, perquè ha de ser el mateix món local qui digui la seva des del coneixement proper i diari de la seva realitat.  Notícia 03/17 Finalitzat
El Govern destina 50 milions d'euros a promocionar projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT) en el món local a través dels fons europeus FEDER El Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge ha publicat una nova convocatòria dels ajuts per a Projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT), finançats a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) Catalunya per al període 2014-2020. Aquest programa d'ajuts prioritza projectes concrets vinculats amb la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació; la millora en l'ús, la qualitat i l'accés a les TIC; la competitivitat de les pimes; el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors, així com la conservació i protecció del medi ambient.  Notícia 05/16 Finalitzat
El Govern ha destinat 25,7 M€ a la línia d'ajuts per a despeses de reparacions, manteniment i conservació del PUOSC 2016 i 2017 Aquestes subvencions del PUOSC tenen com a principals objectius la contribució a l'impuls econòmic local, l'alliberament de despesa corrent dels ens locals, per permetre la seva destinació a altres accions que garanteixin l'estat del benestar, i el foment de la cultura del manteniment de les inversions fetes abans de l'inici de obres noves. El PUOSC per als anys 2016 i 2017 es finançarà amb les aportacions de la Generalitat i les consignades en els pressupostos de les diputacions provincials que es formalitzen mitjançant la subscripció d'un conveni amb Governació. L'aportació per part de les diputacions a aquesta nova convocatòria del Pla serà d'un total de 34,2 M€.  Notícia 07/16 Finalitzat
Governació i el síndic d'Aran han formalitzat l'acord de finançament del Conselh Generau d'Aran per al 2016 per un import de més de 22 milions d'euros Governació assumeix el gruix d'aquesta transferència, amb un import de 21.819.267 euros. Aquesta xifra inclou els fons que el Departament de Presidència aporta al pressupost de Governació per promoure l'ús social de l'aranès (60.000 euros) i els que el Consell Català de l'Esport transfereix per al foment de l'esport i el Centre de Tecnificació (142.500 euros). La resta de l'import (247.459 euros) és la suma dels recursos que aporten els departaments de Cultura; Territori i Sostenibilitat; i Empresa i Coneixement.  Notícia 11/16 Finalitzat
Governació destinarà 500.000 euros a ajuts per pal·liar els efectes de les inundacions del setembre passat a diversos municipis de Lleida Es tracta de l'aprovació de les línies d'assistència per a l'arranjament de desperfectes a set ens locals de les comarques del Segrià, la Noguera i el Pallars Jussà que han demanat els ajuts.  Notícia 11/16 Finalitzat
S'ha constituït la Comissió Mixta Generalitat - Ajuntament de l'Hospitalet amb l'objectiu de revisar i desenvolupar qüestions estratègiques per a les dues administracions, com ara l'impuls al districte cultural o les perspectives de futur de la línia 10 del metro S'ha constituït la Comissió Mixta Generalitat - Ajuntament de l'Hospitalet amb l'objectiu de revisar i desenvolupar qüestions estratègiques per a les dues administracions, com ara l'impuls al districte cultural o les perspectives de futur de la línia 10 del metro.  Notícia 07/16 Finalitzat
Governació ha anunciat un pagament de 34 milions d'euros per reduir el deute amb el món local L'ingrés s'ha fet efectiu aquest mes de maig i, del total, 26 milions corresponen a la Llei de barris. En un any el Departament ha transferit 106 milions d'euros per reduir el deute que té amb el món local.  Notícia 06/16 Finalitzat
Governació ha presentat la convocatòria dels ajuts per promocionar projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT) a Barcelona S'ha destacat que la Generalitat de Catalunya és l'única administració de l'Estat espanyol que fa possible que aquests ajuts vagin directament al món local.  Notícia 05/16 En curs
El Govern ha analitzat l'informe sobre el procés participatiu GovernsLocals.cat per definir l'Administració local catalana del futur El document repassa el desenvolupament del procés, des dels treballs iniciats al mes d'abril quan es va començar a dibuixar un primer document organitzatiu i un model de treball, fins al tancament el desembre del 2016 dels documents base elaborats pels comitès tècnics que han de servir per debatre amb els càrrecs electes del món local com hauria de ser l'Administració local del futur.  Notícia 1/2017 En curs
El Govern ha establert que totes les actuacions del PUOSC 2008-2012 hauran de finalitzar el 31 de desembre de 2016 L'objectiu és donar més marge a les administracions públiques que s'han vist obligades a demorar l'execució dels projectes. La justificació de la finalització de les actuacions subvencionades es podrà realitzar fins al 31 de març de 2017.  Notícia 02/16 Finalitzat
Governació ha presentat la nova convocatòria del FEDER als ens locals La convocatòria del Fons europeu de desenvolupament regional 2014-2020 està dotada amb 45 milions d'euros a tot Catalunya, per al cofinançament de projectes d'eficiència energètica i la protecció del patrimoni natural vinculats amb el turisme.  Notícia 04/16 En curs
 
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat