Accessos directes:
gencat.cat | L'Estatut | El Parlament | Contactar
28-11-2016 08.00

L'atenció a les persones sense llar, prioritat del Govern

La Generalitat fixa un full de ruta per abordar aquesta problemàtica al costat de les entitats i el món local

  • L’Estratègia neix per donar resposta al col·lectiu de persones sense llar i per reduir el greu impacte que l’exclusió residencial provoca en les seves oportunitats d’integració
  • Properament s’aprovarà l’acord del Govern per iniciar-ne el disseny, una fase que tindrà una durada d’uns 12 mesos
  • El Govern compta amb una línia de subvencions a les entitats que treballen amb habitatges d'inclusió, que s’ha anat ampliant any rere any, a més de la cessió d'habitatges al tercer sector
  • El nombre de famílies beneficiàries de les polítiques d’habitatge de la Generalitat han passat de 45.885 al 2012 a 73.438 al 2015
  • El pressupost destinat a aquestes polítiques ha passat dels 50,8 milions d'euros del 2012 als 81 milions del 2015.
El Govern ha presentat els treballs per l’elaboració per a l’Estratègia Integral per a l’Atenció a Persones en Situació de Sensellarisme a Catalunya, amb la col·laboració dels representants del món local i de les principals entitats del tercer sector social que atenen persones sense llar.
 
L’Estratègia neix per a donar resposta al col·lectiu de persones sense llar i per a reduir el greu impacte que l’exclusió residencial provoca en les seves oportunitats d’integració.
 
Objectius i contingut de l’Estratègia
 
Es basarà en l’enfocament de “Housing first”, nou model que situa l’habitatge com a primera fase del procés. Originari dels Estats Units, es tracta d’un model de servei a les persones sense llar que prioritza l’accés a un habitatge permanent, assequible, digne i adequat a les seves circumstàncies com a punt de partida del procés d’inserció social.
 
L’Estratègia s’ocuparà d’aspectes clau en l’abordatge del sensellarisme com ara:
·      Provisió d’habitatge social.
·      Vinculació amb la resta de polítiques d’accés a l’habitatge (en especial amb les polítiques preventives com els ajuts de lloguer o la mediació).
·      Disseny de mecanismes d’arrelament territorial, inclosa l’obligatorietat dels municipis d’empadronar les persones sense llar.
·      Definició de protocols de prevenció en els processos de desinstitucionalització.
·      Reconeixement dels drets de les persones sense llar: protecció davant dels delictes d’odi i participació en la definició i seguiment de les actuacions.
·      Redefinició de les tipologies de recursos existents i actualització de la Cartera de Serveis Socials.
·      Definició d’eines de coordinació interadministrativa (en especial pel que fa a l’accés als serveis de salut, ocupacionals i els relacionats amb l’àmbit de la justícia).
·      Implicació dels Serveis Bàsics d’Atenció Social municipals i comarcals en els casos i la relació amb les entitats del tercer sector.
 
Experiència pilot 2017
 
Com a part fonamental dels treballs de disseny de l’Estratègia Integral per a l’Atenció a Persones en situació de Sensellarisme a Catalunya, es durà a terme un projecte pilot que ha de permetre orientar i testar les recomanacions de l’Estratègia, així com concretar la inversió necessària per dur-la a terme.
  
El projecte pilot haurà de permetre provar i validar el Housing first com a metodologia de treball adequada per ser aplicada en l’atenció a persones sense llar en el context català, determinar els perfils concrets en què s’ha de fer servir aquesta metodologia i els perfils en què caldria utilitzar-ne d’altres i elaborar recomanacions d’aplicació.
 
L’experiència pilot es durà a terme a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, el Prat de Llobregat, Badalona i Sabadell. A més d’aquestes actuacions, s’avaluarà l’experiència d’actuació que s’està duent a terme a l’Aeroport del Prat des del 2011 i la seva possible transferència a altres intercanviadors de transports.
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat